EcoNox, miljöbetong från Starka utsågs av våra besökare till bästa miljönyhet i mars. En marksten med luftrenande förmåga finns nu att köpa. Betong plattor beläggs med TioMix, ett fotokatalytiskt tillsatsmaterial. Det omvandlar  kväveoxider till ofarliga salter (nitrater) som sköljs bort vid nästa regn. Den fotokatalytiska reaktionen fortgår utan att Titandioxiden förbrukas. Effekten kvarstår under markbeläggningens hela livslängd.

-”Starka agerar under begreppet miljösmart i närmiljön, nära människor och till nytta för människor i den lokala miljön som så småningom bildar en helhet.” Det säger Björn Olsson, Marknadschef för Starka Betongindustrier KB & Starka Betongelement AB  i en kommentar till webröstningsresultatet. Bilder är om ej annat sägs från Starkas sajt.

Starka är ett självständigt privatägt företag i Kristianstad. Idealisk plats för sten. Både Lilla torg och Stora Torg är ju riktigt vackra platser. Det var en härlig morgonsol på Lilla Torg när jag kom från tåget på väg till min första anställningsintervju, som gav 4 år i staden. Starka tillverkar och säljer prefabricerade betongprodukter för bygg och anläggningsverksamhet. Företaget har funnits i branschen i 80 år. Till vänster ser Du plattan EcoNox Siena.

Kväveoxider är ett riktigt miljöelände. De påverkar andningssystemet genom att reducera flimmerhårens aktivitet. De orsakar också försurning och bidrar till växthuseffekten.

I förorenad stadsluft bidrar kvävemonoxid till att halterna av ozon (O3) minskar. Kvävedioxid är en röd-brun, giftig gas. Den bildas vid förbränning eller oxidation av kväveoxid. Kvävedioxid verkar irriterande på luftvägarna och kan orsaka skador på lungorna. I mycket höga halter är gasen direkt dödlig. Kvävedioxid en av de största luftföroreningarna i den industrialiserade världen. Gasen bidrar också till bildandet av marknära ozon när den bildar fria syreradikaler när den bryts ner av ultraviolett ljus. Kväveutsläppen bidrar också till växthuseffekten.

Det finns två olika betongplattor att köpa för att begränsa effekterna av kväveoxider.  De heter : Siena EcoNox och Bya-sten EcoNox. Bya-sten är till vänster och i miljö på översta bilden. Det är fotokatalytisk betong som kan hjälpa oss att få lägre halter av kväveoxider i trafikmiljö. Betongen blir fotokatalytisk med fotokatalytisk titandioxid och UV-ljus. Fotokatalytisk titandioxid finns i produkten TiOmix som Cementa lanserade 2009 som ett pigment/tillsatsmaterial. TiOmix är ett resultat av ett europeiskt forskningsprojekt – Nanocrete – vilket pågick 2005-2009.

Vad passar bättre än att namnge en stenplatta efter platsen för världens kanske vackraste torg. Piazza del Campo i Siena. När jag letade bilder på Flickr slog det mig än en gång hur svårt det är att på ett fot förmedla ett överväldigande synintryck. Men jag tycker att denna bild av ”the very honest man” var bäst på Flickr.

Här är länk till den vinnande nyheten. http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/klimatsmarta-betongplattor

Här är länk till omröstningen: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/basta-miljonyhet-mars-2 

Länk till Starkas hemsida: http://www.starka.se/