Miljöinnovationen Solarwave är på hugget. För fyra veckor sedan det en förfrågan på en produkt som de ännu inte uppfunnit. Nu har den visats upp i Gävle.

Under en internationell upphandlingsmässa i Wales, arrangerat av Brittiska Försvars Ministeriet fanns ett stort intresse för företagets befintliga produkter för vattenrening. USA:s fredsbevarande styrkor ställde frågan Kan ni ta fram en bärbar vattenrenare? Vi behöver en om fyra veckor. Man efterfrågade en specialanpassad variant som var lätt, robust och bärbar. Solarwave bestämde att försöka ta fram en produkt skulle kunna finnas på marknaden inom några veckor. Klicka här för mer ur Solarwaves pressmeddelande som också håller med bilden!

Vatten är det absolut största problemet för alla verksamheter som verkar i krissituationer så som katastrofer, fredsbevarande styrkor etc. I dag transporteras vatten i flaskor till personalen: Ofta saknas vägar att köra på. Kommer vattnet väl ut , så skattas dieselkostnaden för fordonen till ca 300 kr/liter diesel. Vatten som är en stor del av transporterna, dessutom är det transportpersonalen som är mest utsatt i exempelvis krigszoner. Kan vattnet renas på plats minskas risken för personal, driftkostnader minskar och miljöpåverkan minskar avsevärt.

rekordtid har man därför lyckats utveckla, en bärbar soldriven vattenrenare, vilket är en helt ny typ av cleantech produkt. Detta har gått tack vare ett unikt samarbete mellan företaget Solarwave AB, Procamp AB, GävleDala Designlab, Vector industridesign, Trigger design, FormaPlast och Movexum.

-Användaren har verkligen varit i fokus i arbetet med att ta fram den nya produkten och det är det som är kärnan i designprocessen, säger Mattias Tejne, projektledare GävleDala Designlab. Utvecklingsprojektet med produkten visar att ny teknologi och design går hand i hand, och att företag kan öka sin konkurrenskraft betydligt med hjälp av design.

Tidspressen har varit enorm under framtagandet av produkten men som Bengt Skörelid, Solarwave säger -Det här visar att det går att göra det omöjliga, det är en stor fjäder i hatten för så väl de deltagande företagen som för Gävleborg .

Solarwave blev bästa svenska svenska miljönyhet i augusti 2010: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/solarwave-augusti