Alfa Lavals Packinox värmeväxlare säljs till världens största anläggning för koncentrerad solkraft i USA. Packinox värmeväxlare kommer att vara hjärtat i det termiska lagringssystemet. Där lagras värme från solkraft i saltlösning. Det möjliggör produktion av el även under regniga dagar eller på natten.

Denna systemlösning gör att anläggningen kan hållas igång ytterligare 6 timmar på lagrad energi, d v s från 12 till 18 timmar. Det är en ökning med cirka 50 procent jämfört med normal solkraftsproduktion under dagtid.