HURRA FÖR EU! Kommisionen startar samråd om hur man kan minska användningen av plastkassar. Plastkassar är en miljöfråga som irriterat mig så länge. Många används de ett par minuter och sedan förorenar de miljön i tiotals år. Länk till det webbaserade samrådet i slutet av inlägget. Klicka här för mer infromation!

Är avgifter eller skatter lämpliga eller vore det bättre att på EU-nivå införa ett förbud mot användningen av plastkassar? Bör man informera mer om biologiskt nedbrytbara förpackningsmaterial och öka kraven på att sådana material används?  Det är några av frågorna.  Bild från Zainub på Flickr.

Varje år använder EU -medborgaren i snitt cirka 500 plastkassar.  Totalt tillverkades i Europa under 2008 3,4 miljoner ton plastkassar. Det motsvarar vikten på 2 miljoner personbilar. Eftersom plastkassarna är så små och lätta hamnar de ofta inte i avfallshanteringen utan i havet, där nedbrytningen kan ta flera hundra år.

EU har bestämmelser om komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter i EU:s direktiv om förpackningar och förpackningsavfall. Men det skiljer inte på biologiskt nedbrytbara produkter som ska brytas ned i naturen under naturliga förhållanden och komposterbara produkter som enbart bryts ned i industriella komposteringsanläggningar. Nu kan företag annonsera att en förpackning är biologiskt nedbrytbar när den i själva verket inte bryts ned i naturen.

Idag flyter cirka 250 miljoner plastpartiklar med en sammanlagd vikt på 500 ton enbart i Medelhavet. Havsdjur kvävs då de sväljer dem av misstag eller tror att det är föda. Plast bryts ned till ytterst små partiklar som förorenar mark och vatten. Partiklarna innehåller mer eller mindre skadliga tillsatser, bland annat svårnedbrytbara organiska föroreningar.

Synpunkter kan lämnas på följande adress:http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Mer information om direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall finns på http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/index_en.htm