Cellfab skryter inte med att det är en miljöinnovation. Men cellarmeringen gör att mindre material behövs för att nå samma hållfasthet och större livslängd. Det borde vara en rejäl miljövinst. Nu har Cellfab vunnit i affärsplanetävlingen Venture cup Nord. Bild ur Pressmeddelande.

Armering används vid byggande av hus, vägar, broar med mera. Armering har utvecklats väldigt lite de senaste 20 åren. Men nu har Johan Persson utvecklat en ny unik armering för betong, asfalt samt andra material. Produkten kallas Cellarmering och dess geometriska patentsökta struktur ger helt unika egenskaper mot den armering som finns idag. Den innebär stora ekologiska och ekonomiska vinster. Klicka här för mer information:

Johan säger: -”Med Cellarmering kan hus byggas flera gånger starkare. Dessutom är Cellarmering en grön armering som minskar koldioxidutsläppen radikalt

Tack vare en tredimensionell struktur kan cellarmeringen absorbera trycket från omkringliggande material. Strukturen ökar de termodynamiska egenskaper som betongen har. Den sega deformationen ger en jämn sprickbildning på betongens yta vid belastning. Varje sektion av cellarmeringen kan monteras ihop som ett pussel och på detta sätt reduceras implementationsprocessen över 50%.

Kunderna är alla segment inom betong, bygg och anläggning. Cellarmeringen kan anpassas till olika applikationsområden och inom respektive marknad.