Frivilliga bidrag kan också hjälpa miljöinnovationer. På Fundebyme kan vem som helst söka hjälp med finansiering. Det är ett forum för att dra nytta av sociala nätverk på Internet för att öka intresset och skaffa pengar. Man kan presentera ett projekt och be om finansiering. Många kan stödja med lite eller färre med mera medel. Bilden tillhör Cheerfulgivers på flickr.

Sajten är ny men under färdiga projekt redovisas 20 stycken. De har fått från 0 till 68 finansiärer. Dessa projekt har fått från 0 till 11700 kr. Klcika här för mer information!

Projektägaren väljer hur länge insamling ska pågå (10-90 dagar) och sätter insamlingsmålet. Når man inte målet lägger man ner projektet eller gör något annat med pengarna.. Då betalas pengarna till baka till de som stöttat projektet. Betalningarna sker med Paypal.  Projetkägaren kan också erbjuda ersättning till de som stöder. Det kan ta olika former, tex. annonsplats, affisch eller diplom.

Naturligtvis kostar det. Fundebyme tar 6 %  av de insamlade medlen för projekt som lyckas ordna finansiering. Då granskar man också och utvecklar projektförslag. Det gäller att projektägarna är seriösa. Vid minsta misstanke avbryter Fundedbyme samarbetet. Länk till fundedbyme. http://www.fundedbyme.com/