Opcons miljöteknik Powerbox har utsetts till finalist i det prestigefyllda Sustainable Shipping Awards i kategorin Environmental Innovation of the Year. Härligt!

Det är en nyutvecklad och marinanpassad version av Powerboxen. Utmärkelsen går till de som har gjort stora framsteg för att minska sjöfartens miljöbelastning. Finalen avgörs i London den 7 juli 2011. Bild ur Pressmeddelande. Klicka här för mer information:

Miljötekniken gör att överskottsvärme från driften av dieselmotorer som tidigare gått till spillo återvinns för produktion av el ombord. Det kan ge upp till 5-10 procents lägre bränsleförbrukning och utsläpp. En avgörande skillnad mot annan teknik är att el kan utvinnas redan från väldigt låga temperaturer och under växlande förhållanden. Därför kan att el också produceras effektivt även från motorns kylvatten.

Internationell sjöfarten står idag för runt 90 procent av den växande världshandeln. De samlade CO2-utsläppen från sjöfarten uppgå till 4-5 procent av de globala utsläppen, eller runt dubbelt så mycket som utsläppen från flyget.

 Sjöfarten utgör också en stor utsläppskälla för andra miljöfarliga ämnen som NOx, svavel och partiklar. Kraven från myndigheter trappas upp. Det påverkar vilka bränslekvalitéer som används och därmed priset.

 – Vår teknik innebär en avsevärd energieffektivisering. En effektivisering som blivit högintressant också ekonomiskt nu när oljepriserna stigit och det politiska trycket ökat på minskade utsläpp inom sjöfarten, säger Rolf Hasselström.

 I dagarna skeppas den första fullskaliga marinanpassade Opcon Powerbox till Daewoos varv i Okpo, Sydkorea. Där ska den installeras på ett fartyg som för närvarande byggs åt det ledande svenska rederiet Wallenius. Installationen sker på en motor från MAN Diesel & Turbo. Detta är ett resultat av ett samarbete mellan Opcon och Wallenius Marine. Det ska testa och introducera unik svensk energiteknik för att spara energi och minska utsläppen i rederisektorn. Det stöds också av Energimyndigheten.

 Opcon Powerbox är Opcons egenutvecklade produkt för produktion av ny CO2-fri el från främst spill- och restvärme redan från 55 grader Celsius och är en del i Opcons satsning på Waste to Value. Tekniken finns sedan tidigare installerad inom kraft- och processindustri på land.