Nytt hopp om utveckling mot biometanol. Energimyndigheten stöder en konceptstudie för ett bioraffinaderi för skogsråvara. Produktionen beräknas till av ca 250 MW biometanol och biogas och ca 50 MW värme. Det är SAKAB AB, VärmlandsMetanol AB, E.ON Gasification Development AB, PEAB, Structor AB och Kumla kommun som fåt förtroendet att göra studien. Anläggningen planeras i anslutning till SAKABs anläggning i Norrtorp, Kumla kommun. Klcika här för mer information!

Målet med förstudien är att fastställa tekniska, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar för att bygga ett storskaligt, kommersiellt bioraffinaderi för samproduktion av biometanol, biometan, och fjärrvärme. Finansiering sker också genom eget arbete och kapitaltillskott från parterna.

– För att klara EU:s direktiv och Sveriges klimatmål är förgasning av förnyelsebara bränslen en idealisk metod. Genom att kombinera framställning av biogas, metanol och fjärrvärme i en förgasningsanläggning delar aktörer från flera olika industrigrenar på risken med investering i ny teknik, säger Göran Eriksson VD i SAKAB.

– En kraftig efterfrågan på biogas finns redan och biometanol som är ett utmärkt substitut för bensin och som omgående kan användas i befintlig fordonspark, lanseras lämpligen genom låginblandning i bensin, säger Björn Gillberg VD i VärmlandsMetanol AB.

Om förstudien faller väl ut avser parterna bilda ett konsortium för att genomföra projektet. Det bedöms kosta ca 5 miljarder kronor. Dessutom kommer projektet att ge kunskap om att metoden fungerar. Det kan göra att svenska företag följer efter och investerar i produktionsanläggningar för bioenergi.