Marin Spillvärme Åter, Effektivare Skogsbränsletrp eller Effektivare Armering?  Vilken blir bästa svenska miljönyhet i juni? Eco Innovation AB har nominerat tre härliga nyheter för webröstning.   

Opcons Powerbox är finalist i Sustainable Shipping Awards i kategorin Environmental Innovation of the Year. En nyutvecklad och marinanpassad version av Powerboxen testas nu hos Wallenius Marine.  Den producerar CO2-fri el från främst spill- och restvärme redan från 55 grader Celsius.  Det kan ge upp till 5-10 procents lägre bränsleförbrukning och utsläpp. Sjöfarten släpper ut dubbelt så mycket CO2 som flyget. Rösta på MarinSpillvärmeÅter!

Skogliga Grotbuntar (Grenar och toppar) är snåriga att transportera. Sveaskog testar nu en Specialbyggd lastbil som täcker lasten med nät. Ängsgården System i Lindesberg har tagit fram det speciella nät som håller grotbuntarna på plats. Då kan lastkapaciteten öka med cirka 30 procent och det behövs ca 25 % mindre bränsle för transporterna. Vår bild på Ängsgårdens Peter Selander är från finalen hösten 2009. Rösta på Skogsbränsle transport.!

Cellfabs cellarmering gör att mindre material behövs för att nå samma hållfasthet och större livslängd för bland annat armerad betong. Det är en grön armering som minskar koldioxidutsläppen radikalt. Med en tredimensionell struktur kan cellarmeringen absorbera trycket från omkringliggande material. Strukturen ökar de termodynamiska egenskaper som betong har. Den sega deformationen ger en jämn sprickbildning på betongens yta vid belastning. Rösta på Cellarmering! Bild ur Pressmeddelande.

Omröstningen stänger söndag 17:e juli kl. 16.00. Klicka på Din favoritnyhet längst upp i höger kolumn! Du är också välkommen att påverka andra genom att klicka på Comments nedan och skriva varför Du tycker just din favoritnyhet är bäst! Klicka här för länkar till inläggen om nyheterna! Read the rest of this entry »

Länk till nyhet om Opcons marina Powerbox: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/opcon-powerbox-621

Länk till nyhet om effektivare skogsbränsletransporter: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/sveaskog-angsgarden

Länk till nyhet om Cellarmering: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/cellfab

Länk till pressmeddelande hos Newsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bloggen_miljoinnovation/pressrelease/view/marin-spillvaerme-aater-effektivare-skogsbraensletransport-eller-effektivare-armering-blir-baesta-miljoenyhet-i-juni-658207?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=Alert&utm_content=