Två bidrag till miljöinnovationer presenteras i senaste Nyhetsbrevet från Tillväxtverket.  Pilotinsats till miljödriven export kan sökas löpande till 9/9. Produktutveckling i små företag kan sökas löpande och deadline framgår nu ej av Tillväxtverkets sajt. Bilden är av Margo Akermark The Akermarks photostream på Flickr. Klicka här för mer information!

Pilotinsatsen ska stärka möjligheterna för svenska små och medelstora miljöteknikföretag på en internationell marknad. Projekten kan ha en löptid på upp till ett år. Det finns totalt cirka 2 miljoner kronor att söka och projektet behöver ha minst 50 procent medfinansiering.

Företag kan söka stöd bland annat för kvalificerad rådgivning, studier av externa marknader och för att hitta kommersiella nätverk. Det gäller små och medelstora miljöteknikföretag med en årlig omsättning på minst 10 miljoner kronor. Både enskilda företag och företag i grupp kan söka.

Satsningen innehåller tre olika delar. Syftet är att alla tre delar ska genomföras. Har sökanden redan genomfört aktiviteter motsvarande fas 1 och 2, vilket ska ha lett till framtagandet av en internationaliseringsplan, finns möjlighet att söka enbart för fas 3. De tre olika faserna är:

Fas 1. Kompetensutveckling i företaget ska ge  en teoretisk utbildning i internationalisering.

Fas 2. Företagets exportsatsning ska utmynna i en individuellt anpassad internationaliseringsplan.

Fas 3. Vägledning/coaching vid internationalisering  ska stödja vid genomförande av internationaliseringsplanen ska nu företaget utvecklas. Företagen kan söka bidrag för konsultstöd för olika delar i planen eller där brister har identifierats.

Länk till Tillväxtverket  om Pilotinsats för Miljödriven export http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/miljodrivnamarknader/aktuellansokningsomgangmiljodrivnamarknader/pilotinsatsmiljodrivenexport.5.27664cda130df72f6ef8000487.html

Länk till vårt inlägg om PRODUKTUTVECKLING: http://ecoinnovation.se/svenska-stod/bidrag-produktutveckling