Miljöinnovationen Organoclick ger miljönytta i praktiken. Helt underbart med ett helt unikt miljöanpassat träskyddsmedel, OrganoWood. Det är en fullständigt giftfri, långtidsverkande och högskyddande vätska för trä, mot brand, röta, mögel och angrepp av skadeinsekter. Organowood ökar förutsättningarna att bygga i trä och det är innebär mycket för milljön.

Organoclick vann tävlingen Miljöinnovation 2008. Organoclick är vår länk VattenAvvisandePapper i kategorin Förnyar material bland miljöinnovationer i höger spalt. Organowood marknadsförs av Science Five Wood AB. Företagets bild! Klicka här för mer information!

Träskyddsmedel och flamskydd har länge varit ett miljöelände. Men OrganoWood kan avhjälpa det. Det passar för både för inom- och utomhusbruk. Kemikalier som kan påverka människors hälsa eller den biologiska mångfalden saknas. Detta är början på en ny, miljömässigt hållbar framtid för träskydd.

OrganoWood kan användas för behandling av träytor, som träfasader, vindskivor, staket, friggebodar, verandor, trallvirke, MDF-skivor, plywood och masonit. Det är bara att stryka på. Det räcker med en enda applicering för att uppnå ett resultat som ger ett effektivt långtidsskydd på utsatta ställen. Trähus blir mer brandsäkra.

OrganoWood har genomgått flera oberoende brandtester hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås med goda resultat. Vid applicering av OrganoWood förtätas vedstrukturen vilket också försvårar för rötsvamp att angripa virket. Tack vare alkaliskt pH förhindrar skyddsmedlet att mögelsvamp växer på virkets yta.

Trä som behandlas med OrganoWood får även ett effektivt flamskydd. Att försöka tända OrganoWood behandlat virke med hjälp av tändvätskor leder bara till att elden självdör när vätskan brunnit ut. 

Länk till tidigare inlägg om Organoclick: http://evolveu.bloggsida.se/?s=organoclick

Länk till Science Five Wood AB: http://www.fivewood.se/