FORAN Remote Sensing AB är det enda svenska företag som kommersiellt genomför skoglig kartering baserat på den metod som professor Erik Naesset från Norwegian University of Life Science utvecklat. Han har blivit utsedd till vinnare av 2011 års Marcus Wallenberg-pris för sin banbrytande forskning som lett fram till metoder för skoglig inventering med hjälp av laserscanning. Bild ur Pressmeddelande. Klicka här för mer information!

Med hjälp av laserscanning kan kostnaderna för skogsinventering minskas med 40-50 procent jämfört med andra metoder. En annan stor fördel är de effektivitetsförbättringar i skogsbruket som den mer detaljerade informationen leder till. 

FORAN Remote Sensing har produktifierat metoden (ForestGrid) och har även till viss del vidareutvecklat den. Metoden bygger på statistik och ger medelvärden för skogen. Man har också, med grund i den forskning som tidigare gjorts vid FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut), utvecklat en egen kompletterande metod som är mer detaljerad. I den kompletterande metoden kan enskilda träd kartläggas, vilket bland annat används av kommuner och parkförvaltningar för att skapa träddatabaser.

Länk till pressmeddelande: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/mjardevi-science-park/pressrelease/view/foran-anvaender-prisad-teknik-669054?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=Alert&utm_content=