Robotdalen och  IBC Robotics har tagit fram en industrirobot blästrar containrar rena med torr-is. Det är en spännande  miljöinnovation.  Lösningen sparar mycket vatten och starka rengöringsmedel.

Roboten IBA 2009 testkörs nu på Eskilstuna kombiterminal där containrar lastas om mellan långtradare och järnvägar. Bild från Pressmeddeande. Klicka här för mer information!Roboten dockas ihop med containern som ska rengöras och förs in via en balk på hjul. Den förflyttar sig sedan inne i containern där den sprutar torrispellets. När pelletsen slår emot ytan skapas en mikroexplosion. Den får materialet som ska blästras bort att krackelera och släppa från underlaget. Metoden är helt torr, utan restprodukter att sanera, förutom materialet som tvättats bort.

Vid traditionell rengöring med vatten och starka rengöringsmedel krävs en separationsprocess där smutsen och vattnet skiljs åt, samt tid för vattnet i containern att torka upp. Dessa delmoment elimineras vid robotiserad isblästring.

 Allt mer gods transporteras världen över i containrar. Det ökar behovet av rengöring mellan uppdragen, särskilt för transport av livsmedel. 

Robotdalen, som utvecklat robotsystemet, är med och kör och övervakar utrustningen under testperioden på Eskilstuna kombiterminal. Systemet förevisas för såväl befintliga som nya potentiella kunder. Bland annat väntar besök av intressenter från USA.