Det giftfria flamskyddet Paxymer har tagit hem en genombrottsorder på byggmarknaden. Klackarna i taket för det! Klicka här för mer information! Paxymer har förstås sekretessåtaganden gentemot sin kund, men det ska inte grumla glädjen. Paxymer är ett patenterat, giftfritt flamskydd för polyolefiner. Det är designat för att lösa problematiken kring brinnande plastmaterial. Foto från http://flic.kr/p/7qZY9P  . Paxymer är helt fritt från brom, klor, andra halogener, liksom antimon. Det innehåller heller inga andra ämnen som idag befaras vara förknippade med hälsorisk.

Paxymer åstadkommer det som de flesta hävdar inte är möjligt – att kombinera miljö, hälsa och säkerhet med funktionalitet.
Produkten kontrollerar hela brandprocessen för att öka säkerheten för användaren.

Den nya produkten väntas lanseras på den nordiska marknaden inom kort. Kunden har en stark profil inom säkerhet, miljö och hälsa.

För Paxymer är det glädjande att komma in på byggmarknaden. Det här är en produkt som kommer lanseras i hela Europa inom kort.