SEEC levererar smarta och miljövänliga energisystem baserat på effektiv energilagring i berg. Nu investerar Industrifonden, STING Capital och Almi 9 miljoner kronor för marknadsföring och försäljning. Kunderna är  större fastigheter och industrianläggningar. 

Systemet lagrar överskottsenergi berggrunden i Energibrunnen (bild från SEEC hemsida). När energin behövs tas den upp med en patenterad teknik som minskar energiförlusterna. Sedan förädlas den med traditionell värmepumpsteknik. Så sätt ger tekniken stora miljövinster och väsentligt lägre energikostnader.

I Katrineholms kommun lagras spillvärme från en bandyis och återanvänds för att värma upp en fotbollsplan.

– Det går åt mycket energi till att värma och kyla byggnader, men en stor del går till spillo, säger Anders Schelin, investeringsansvarig på Industrifonden. SEECs teknik råder bot på detta. Den är dessutom betydligt effektivare och oftast billigare än alternativ teknik.

SEEC grundades 2006. Tekniken är verifierad och finns i kommersiell drift sen tre år tillbaka.