European SME Week möter Du flera svenska myndigheter och organisationer på 6 platser i landet. Du kan då diskutera vilket stöd till utveckling som finns för Ditt företag. SME Week vänder sig till små o medelstora företag. Det är ett samarrangemang mellan: Tillväxtverket, Enterprise Europe Network, Företagarna, Exportrådet, Kommerskollegium, Energimyndigheten och VINNOVA. Vi deltar i Jönköping 5/10. Klicka här för mer information och länk till anmälan! 

SME Week pågår mellan 3 oktober till 14 oktober och du träffar oss på följande orter:

  • Malmö, Börshuset, 3 oktober
  • Göteborg,Elite park Avenue, 4 oktober
  • Jönköping, Science Park, 5 oktober
  • Örebro, Conventum, 6 oktober
  • Umeå, Science Park, 10 oktober
  • Östersund, Arctura, 11 oktober

Informationsblad och anmälan hos Enterprise europe Network: http://www.enterpriseeurope.se/smeweek2011