Miljöinnovation? för busskurar från Hammerglass. Hammerglass Recycled är ett ”glas” som tål vilka slag som helst, graffitisanering och till och med aceton. Skivorna består till stor del av återvunnen polykarbonat. Bild från Hammerglass pressmeddelande. Klicka här för mer information!

Jag sätter litet frågetecken för miljöfördelen. Jag klarar inte i en hast att utvärdera detta i ett livscykelperspektiv. Som skogsman gillar jag av princip inte plast. Men med vandalsäkra busskursglas slipper man många miljöproblem.  

Hammerglass VD Bengt Nilsson beskriver miljövinsten så här. Nu används härdat glas i busskurarna. Merparten av dessa tillverkas i Kina. Varje glas måste först skäras till rätt storlek. Sedan värmehärdas de individuellt i en energikrävande process. Därefter transporteras de till Sverige och distribueras till ett antal depåer. Entreprenörerna som sköter om busskurarna ska ersätta rutan så snart ett glas i en busskur har krossats. Det blir ett fasligt resande.

Med återvunnen polykarbonat går det att erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ till härdat glas. Polykarbonatplast innehåller ju bisfenoler som förstås inte ska vara i kontakt med föda. Men vem äter busskurer? Det är förstås en petroleumprodukt. Men klimatskadan bör bedömas mht. alternativanvändningen för den återvunna plasten. Jag gissar att miljönyttan med att slippa härdat glas, glassplitter och reparationsarbeten är större än denna ”klimatskada”. Vad tycker Du? Hjälp mig bedöma under kommentarer eller med e-post!

I nästan alla busskurar och väderskydd i Norden används värmehärdat glas. Det går i miljoner bitar vid skarpa stötar – t ex från de i sammanhangen så populära busshammarna – eller vid skott med t ex Soft Airgun. Glaskrosset kostar många miljoner varje år – bara i Sverige. Det ger också obehag för resenärer. Framställningen av de måttanpassade, härdade glasen kräver mycket energi.

Plastmaterialet Polykarbonat (PC) är 300 gånger starkare än glas och har funnits som alternativ i många år. Men vanlig PC tål inte graffitisanering eller lite tuffare tvättning. Det blir grumligt och fult. Men dyrare ytbeläggningar som tål kemikalier finns. Busskursägarna har hittills ansett att det totalt sätt blir billigare att byta ut de krossade glasen efterhand som de går sönder, än att använda PC.

Skillnaden från vanlig Hammerglass är att Recycled kan ha små (max millimeterstora) föroreningar på spridda platser i glaset, vilket gör att materialet inte kan användas i vanliga fönstersammanhang. På två meters håll går det dock inte att skilja en Hammerglass Standard från en Hammerglass Recycled. I väderskydd, ishockeyarenor och i bullerskydd är därför Hammerglass Recycled ett fullgott alternativ till härdat glas.