Årets tredje nummer av Uppfinnaren & Konstruktören är fyllt av stora och små positiva nyheter. Dessutom finns mycket att lära om förutsättningar för uppfinningar, konstruktion och marknadsföring. Några av artiklarna hittar Du på nätet. Jag markerar dem med (U&K), länk sist i inlägget.

Thomas utombordare (omslaget) drivs med fena. Varför har ingen härmat fiskarna förut med båtmotorer? (U&K).

Lustgas ger bra bedövning men hotar ozonskiktet och är en stark växthusgas. (Omslaget övre till höger) Men miljöproblemen kan nu lösas med katalytisk lustgasrenare (U&K).

Nederst till vänster på omslaget ser Du ett nytt ergonomiskt hjälpmedel för att minska belastning på axeln (U&K)

Snilleblixtarna är Tekniska museets utställning där över 2000 barn i år visade sina ”uppfinningar”. Till höger visar Lina Blomberg och Emelie Stenström ”Kärleksmaskinen”.

Min krönika i detta nummer behandlar EU:s Eco Innovation-programmet som också ska ge mikroföretag möjlighet att utveckal sina nya miljölösningar. http://eu-bidrag.org/uk20116Swerea berättar hur värmebehandling används för att ge stål önskade egenskaper. Med kemisk sammansättning och värmebehandling kan man variera ståls egenskaper mycket. Det gäller tex. draghållfasthet, utmattningshållfasthet, fjädrings- och nötningsegenskaper.

Hövding är en ny typ av cykelhjälm. Den sitter som en krage runt halsen. Två industridesginers har i sju!!! år utvecklat hjälmen. Den sitter itne på huvudet utan är en krage som cyklisten har runt halsen. I den finns en airbag som vid olycka omsluter och skyddar cyklistens huvud. Vad bra!!!

Vilhelm Welin fortsätter sin serie med erfarenheter av hur innovationer når makrnaden. För att nå dit behöver man inte bara anpassa till och övertyga slutkonsumenterna utan också alla led av mellanhänder och transportörer som medverkar för att få produkten dit.

Som vanligt är det många roliga exempel. På 90-talet fanns många ekologiska odlare som hade svårt att nå marknaden. ”Alla” ville ju äta ekologiskt. Men sådana matråvaror blev dubbelt så dyra. Butikerna hade inte så stor lust att ta in produkter som var bättre men sålde lite pga högt pris.

När man tar en marknad gäller det att börja nå ”pionjärerna”.  Enligt SIFOs ”Matmonitor”  nedan var det bara köparkategorierna Matmedvetna och Raffinerade som kunde ha intresse att betala mer för ekologiskt. Dessa kan bli pionjärerna för ekologisk mat.

Artikelserien om Konstruktion handlar denna gång om Anisotropi. Det innebär att material har olika egenskaper i olika riktningar. Jfr. bilden till vänster. Den vacuumformade plastbägaren kan lätt rivas i molekyernas orienteringsriktning, gul pil. Men att riva i tvärriktningen, röd pil är oftast omöjligt.

De artiklar som ovan markerats U&K kan Du läsa på http://www.uppfinnaren.com/ . Där kan Du också prenumerera på tidningen där!