Ladda elbilen direkt med solenergi! Vad kan vara bättre? Miljöinnovationen Solelia Greentech kan göra det, dygnet runt, året om.  För att elbilen ska bli ett klimatsmart alternativ krävs att den laddas med miljövänlig energi. Solelias soldrivna laddstation  är enkel att montera på befintliga parkeringsplatser. Bilden är från Solelias hemsida.

För att elbilen ska bli ett klimatsmart alternativ krävs att den laddas med miljövänlig energi. Solelia Greentech har utvecklat en soldriven laddstation för elbilar som är enkel att montera på befintliga parkeringsplatser. Med tjänsten Solbanken kan solelen användas när som helst på dygnet. Läs mer!

De soldrivna laddstationerna har utvecklats under de senaste åren. Målet är att göra solenergi mer lättillgänglig och synlig. Solcellsytan på laddstationens tak är ca 7 m2 per parkeringsplats. Varje laddstation kan producera el för upp till 1000 mils körning per år. Med hjälp av tjänsten Solbanken kan solelen användas när som helst på dygnet.

Ofta vill man ladda sin bil på natten. Fast solceller kan ju inte producera el dygnet runt. Däremot kan laddstationen under dagtid att producera ett överskott. Det kan senare kvittas mot annan el. Solbanken kontrollerar att användaren inte tar ut mer el från elnätet än vad solcellerna tidigare har producerat. Länk till Solelia Geentechs hemsida: http://www.solelia.se/