Att WWF stöder innovativ naturvård är helt rätt. För att behålla så stora delar av den biologisk mångfalden som möjligt är det nödvändigt med nytänkande och medvetna prioriteringar. Behoven av medel är så enorma i förhållande till tillgängliga resurser. Det är bråttom. Ansökan för 2011 ska vara inne senast den 31 oktober 2011.  Bilden ägs av Matt from London på Flickr.

WWF stöder med 50 000 till 250 000 kr inkl. moms och vill ha uppgift om projektets totalbudget. Pengarna är ju inte så stora, så jag tror att den viktigaste aspekten med detta är att få sätta WWF kvalitetstämpel på ett projekt. Det bör locka andra bidragsgivare och stimulera intresset i pressen, samt inte minst locka in fler parter i vidare utveckling av projektkonceptet. Klicka här för mer information.

 Medlen kan ges till privatpersoner, grupper, organisationer, myndigheter eller företag. Projekten ska vara innovativa. Det kan gälla metoder och samarbeten eller tekniska lösningar som gynnar biologisk mångfald. Lovande projekt och idéer ska testas och vidareutvecklas. De får bättre förutsättning att utvecklas vidare och skalas upp för att spridas i större skala. De som inte lyfter avfärdas naturligtvis.  

WWF inledde denna satsning på innovativ naturvård under det internationella biologiska mångfaldsåret 2010. Här är länk till WWF vidare information: http://www.wwf.se/om-wwf/om-wwf/1380637-medel-till-innovativ-naturvrd-ett-initiativ-frn-vrldsnaturfonden-wwf