Skogssällskapet utlyser tillsammans med sina närstående stiftelser 10 miljoner kronor till forskning om skog och naturvård. Det är därmed en av Sveriges största privata satsningar på skogsforskning.

Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912. Det är i grunden en naturvårdsorganisation som är en del av den första stora svenska satsningen på naturvård i början av 1900 -talet. Andra delar är bland annat Naturskyddsföreningen, de första nationalparkerna och Skogsvårdslagen. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 9 miljoner kronor till forskning och utveckling.

–  Utlysningen av forskningsmedel är tillsammans med vår affärsverksamhet i Sverige, Lettland och Norge viktiga medel för att uppnå  syftet med Skogssällskapet – bättre skogshushållning och naturvård, säger Lotta Möller, Skogssällskapets skogsskötselchef.

I år efterfrågar Skogssällskapet särskilt projekt om den svenska skogsbruksmodellen, offentligt ägda skogar och mångbruk av skog. Senast den 26 oktober ska ansökningarna vara inne.

Mer information finns på :
http://www.skogssallskapet.se/