Flera miljöinnovationer har enorm potential men genombrotten dröjer. Arsizios metod för tredimensionell extrudering vann den första tävlingen Miljöinnovation. Dussinet år senare kommer nu en storskalig kommersiell tillämpningen. Andra ord för extrudering är strängpressning, eller strängsprutning. Material som extruderas är tex. plast, aluninium eller trä.

Takboxtillverkaren Thule och dess underleveratör Primo är pionjärer för användning av metoden med plast. Tredimensionell extrudering används för att forma bärbalkarna för en ny takbox. Annars skulle de ha tillverkats med formsprutning. Då går det år dubbelt så mycket energi. Dessutom blir det kanske 5 % mer materialspill.

Arsizio är vår länk AluminiumLättviktsprofil i kategorin EffektMtrlEnergi i höger kolumn. Företagets bild till höger visar några äldre tillämpningar.