Med hjälp av en ny typ av mobil jordtvätt går det att tvätta förorenad jord både enklare och billigare än tidigare. – Istället för att jorden körs till tvätten, kommer tvätten till jorden. Det är effektivt och bra för miljön, säger Marcus Selander. Klicka här för mer information!

Han är entreprenadingenjör inom marksanering och ansvarig för den nya tvätten som Svevia har tagit fram.– Den är tillverkad i England efter våra önskemål. Tvättens olika delar är placerade i containrar som enkelt kan flyttas runt med hjälp av lastbilar. Tidigare jordtvättar har ofta varit fasta och svåra att flytta, säger Marcus Selander.

Traditionella jordtvättar är dessutom ofta stora och dyra att köra igång med resultat att det behövs ganska omfattande volymer med förorenade massor för att de ska kunna användas.– Det behövs inte med den här. Den fungerar bra även i ganska små projekt.

Den nya tvätten placeras i anslutning till den plats som ska saneras.

– Det innebär att man slipper köra bort förorenade massor, något som både kostar pengar och är dåligt för miljön. I stället tvättar vi jorden på plats och använder den renade jorden för återfyllning. Kunden behöver inte köpa in nytt material, säger Marcus Selander.

Jorden delas upp i två delar, grov och fin. Vattnet från de grova delarna sållas bort via ett avvattningsdeck. Foto: Marcus Selander/Svevia.

Agneta Milton, geovetare vid Svevia, säger att den nya tvätten ingår i företagets satsning på att hitta miljömässigt hållbara saneringslösningar.– Efterbehandlingsbranschen har hittills varit väldigt inriktad på att schakta, transportera och deponera förorenade massor. Genom att redan på plats återanvända den renade jorden minskas såväl transporterna som koldioxidutsläppen. Dessutom sprider man inte problemen, utan löser dem.