Hurra för miljön och för Swedish Biofuels som gjort ett stort framsteg i utvecklingen i teknik för hållbara bränslen. I samarbete med Virgin Atlantic och LanzaTech och presenterar man världens första lågemitterande flygbränsle. Det ger hälften så stort avtryck som vanliga fossila alternativ. Vi illustrerar med Virgins Youtubeklipp.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fNTjV8432IY[/youtube]

Klicka här för mer information! Swedish Biofuels AB samarbetar med Virgin Atlantic och Lanzatech för ett genombrott i flygbränsleteknik. Det ska göra att rökgaser från stålindustrin kan tas om hand och genom jäsning återvinnas till flygbränsle. Normalt går dessa gaser ut i atmosfären som koldioxid. Produktionstekniken gör att kolet kan fångas upp och återvinnas. Därmed minskas avtrycket från förbränning.

Swedish Biofuels har teknologin för att omvandla etanol med låg kolhalt till flygbränsle. Sånt kol produceras av LanzaTech, Analys av de första studierna visar att bränslet kan spara 45 – 50% i utsläpp över hela livscykeln. Detta nästa generations bränsle ger ett alternativ för att göra flygbränsle som kompletterar alternativet att använda biomassa.

Swedish Biofuels AB  har utvecklat teknik för att producera alternativa bränslen till flygplan. Det har demonstrerat deni ett projekt som finansierats av U.S. Government Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Swedish Biofuels använder tekniken för att göra helt syntetiskt, 100% biologiskt flygbränsle från en mängd olika icke livsmedelsbaserade biologiska råmaterial, inklusive lignocellulosisk biomassa. Flygbränslet har testats med utmärkta resultat inom USA:s flygförsvar.

Flygplanstillverkaren Boeing kommer ska samarbeta med Virgin Atlantic, Swedish Biofuels och LanzaTech för att nå det tekniska godkännande som behövs för att kunna använda nya bränslen i passagerarplan. Det kommersiella flyget skulle kunna flyga med det nya bränslet inom tre år.  

Professor Angelica Hull från Swedish Biofuels:

– Genom att kombinera teknologi från LanzaTech och Swedish Biofuels öppnas en spännande möjlighet att utöka råvarubasen för flygbränsle. Nu när Virgin Atlantic engagerar sig i detta skapas en stark drivande kraft att förverkliga denna utveckling.