Miljöinnovationen Solvatten har nominerats till International Green Awards. Solvatten visar hållbarhet genom hela försörjningskedjan och sätter en ny standard för hushållsvatten behandling. Det illustreras av SROI effekten som har uppmätts till 1:26. Det betyder att varje krona som investeras i Solvatten, ger användaren ett värde som är 26 gånger större. Det är ett exceptionellt högt värde. I SROI sammanhang anses allt över 1:15 vara ovanligt. Förklaringen är helt enkelt att Solvatten är ett redskap som fyller ett stort behov och passar mycket bra in i användarnas vardag. Klicka här för mer information! Klicka här för mer information!

Den internationella gröna Awards, nu i sjätte året, erkänner innovativa och kreativa metoder för hållbarhet. Den Awards är internationellt etablerade och visa bästa praxis i hållbarhet mellan företag, myndigheter och medborgare initiativ. International Green Awards syftar till att skapa förändring genom att ställa ut i världen berättelser hållbarhet framgång inspirera och motivera andra.

Priset för bästa gröna Product Innovation ”hyllar verklig innovation”, med finalisterna att ha ”utmanat traditionella tänkande och har utvecklat banbrytande teknik som ger påtagliga hållbarhet förmåner”. Vinnarna kommer att tillkännages vid en galamiddag den 24 november 2011 Natural History Museum, London

http://www.greenawards.com/

SROI värdet har räknats fram med konservativa siffror och rekommenderade försiktighetsprinciper har beaktats. Därför kan det konstateras att de positiva effekterna är direkt förknippade med produkten och de fördelar som kommer från den, fortsätter så länge den används.

Solvatten har i huvudsak varit en stor hjälp för kvinnor och barn; Kvinnorna beskriver att de sparar tid och pengar för att rena och värma vattnet för sin familj, barnen är friskare och familjens livskvalité har ökat.

Barnen får mer tid till skola

Skolnärvaron har ökat markant, troligtvis på grund av en förbättrad hälsa och minskad tidsåtgång för vedinsamling. Användarfamiljerna uppgav att ca 67 procent av barnen hade oregelbunden skolgång, ofta p.g.a. av vattenrelaterade sjukdomar. Skolnärvaron har nu ökat med 87 procent.

Hälsan har förbättrats

Innan familjerna fick Solvatten var någon familjemedlem i genomsnitt sjuk 4,3 gånger i månaden: Men att antal sjukdagar nu minskat till i genomsnitt 0,03 gånger i månaden. Det innebär att familjerna har fått ett friskare liv med i genomsnitt 20 timmar per månad.

Förbättrad hygien

Möjligheten att tvätta händer, bada och diska i rent varmt vatten ger både ett ökat välbefinnande och den förbättrade hygienen påverkar hälsan positivt.

Minskade sjukkostnader

Eftersom sjukdomsfallen minskat, har användarna minskat sina kostnader för medicin och sjukbesök. I genomsnitt sparar användarna nu 24 USD / månad.

Tidsbesparingar

75 procent av användarna berättar att Solvatten har gett dem mer tid, tid för annat. Det går nu åt mindre tid för insamling och inköp av bränsle, och då vattnet är redan förvärmt ger det minskade koktider för matlagning, och för att göra t.ex te och kaffe. Det går åt mindre tid för vatteninsamling då många använder vattenkällor närmre sin bostad. Denna extra tid kan då generera inkomst då den kan användas till nya eller fler försörjningsmöjligheter.

Stolta användare

94 procent uppger att de upplever att deras sociala status i området har ökat för att de nu äger en Solvatten. 70 procent uppger att personen (ofta en kvinna) som ansvarar för Solvatten i familjen även har upplever en ökad status och ett större inflytande inom familjen. 95 procent av de som använder Solvatten upplever att de har fått en bättre självkänsla.

Slutsats

SROI är ett kraftfullt verktyg som möter WHO´s krav på hur man utvärderar vattenrening på hushålls nivå (HWTS/Household Water Treatment Solutions). En faktor på 1:26 är utan överdrift är en rimlig siffra för ett verktyg som är så väl anpassat för så många behov. Eftersom Solvatten både värmer och renar vattnet finns det en stor potential att Solvatten kan bli ett mycket viktigt redskapen för fattigdomsbekämpning. Det är ibland lätt att glömma bort hur betydelsefullt rent vatten är för oss alla. Trots att enorma satsningar har gjorts i teknologi och infrastruktur så kvarstår det faktum att den näst främsta dödsorsaken hos barn under 5 år är diarresjukdomar, (ca 1,5 miljoner dör varje år). En stor bidragande orsak är bristande hygien. Eftersom Solvatten både renar och värmer vattnet så finns möjligheten att på ett enkelt sätt minska lidande och antalet dödsfall.

Solvatten gör vattnet fritt från bakterier som orsakar diarresjukdomar som dysenteri, tyfoid och kolera. Den enda energikälla som behövs är solljus. En stor skillnad jämfört med andra vattenreningsmetoder är att vattnet samtidigt värms upp. Solvatten ger stora besparingar i bränslekostnader för rening, upphettning av vatten för matlagning och hygien. Solvatten håller i 5-7 år och kan användas 1-3 gg om dagen med en kapacitet på 11 liter per omgång.

Solvatten samarbetar idag med organisationer som UN-Habitat, WWF, AMREF, Tostan och Vi Skogen mfl. Dessa organisationer har uppmärksammat Solvatten som ett viktigt redskap för att nå FN:s millenniemål. Solvatten används just nu av människor i flera delar av världen: Kenya, Uganda, Tanzania, Senegal, Nigeria, Pakistan,Timor, Nepal, Mexico och Haiti. Solvatten AB erbjuder en hållbar lösning för människa och natur. Tillsammans kan vi nå människor med de absolut största behoven.

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/solvatten-r-nominated-for-the-international-green-award-in-the-category-best-green-product-innovation-692944?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=Alert&utm_content=