Miljöteknikbolaget Opcons nyemission övertecknades.  Bolaget tillförs cirka 130 mkr före emissionskostnader. Emissionen tecknades till 98,7 procent med stöd av teckningsrätter. Men det inkom också anmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter motsvarande 18,0 procent av emissionsbeloppet. Därmed övertecknades nyemissionen, så teckningsgarantin kommer inte att tas i anspråk. De nya aktierna emitterades till en kurs om 1,25 kr per aktie. Slutkursen i dag är lite drygt 3 kr.

Vi har skrivit mycket om Opcon genom åren. Här hittar Du det: http://ecoinnovation.se/?s=opcon