Den första storskaliga tillämpningen av Arsizios metod för tredimensionell extrudering (strängpressning, strängsprutning) blev bästa svenska miljönyhet i oktober. Metoden kan spara mycket material och energi vid produktion av bland annat Aluminum- och plastprodukter.

Långt om länge kommer nu en första storskalig kommersiell tillämpning. Takboxtillverkaren Thule använder nu tredimensionell extrudering för bärbalkarna till Thules nya takräcke. Det halverar energiåtgången jämfört med formsprutning.  (Thules bild)

” Vi tycker att det är roligt att THULE´s utnyttjande av 3D-extrusionens positiva effekter för ökad vinst och minskning av investeringar, material- och energiåtgång vunnit webröstningen om bästa svenska miljönyhet i oktober. Thules pionjärinsats har minskat verktygsinvesteringen med 80% och halverat produktionskostnaden av en komponent i global produkt.” Det säger Mark Jansson Kragh, VD för Göteborgsföretaget Arsizio & Markram AB.

”Segern i webröstningen var överlägsen. Det beror inte bara på innovationens stora miljöpotentail. Lika viktigt är att många av de röstande känner stor sympati för innovatören Mark Jansson Kraghs mångåriga ansträngningar”. Det kommenterar Erik Sandström för Eco Innovation AB som ordnade omröstningen.

Innovationens potential gjorde att den vann den första tävlingen Miljöinnovation redan 1998. Mark kom på idén under en skogspromenad när han såg traktorspårens räfflor i marken. Så här: Materialstycket formas när det trycks in från vänster på bilden. Ett hjul med kuggar används för att tillföra en tredje dimension.

Metoden ger bland annat möjlighet att med avsevärt mindre mängd aluminium uppnå oförändrad hållfasthet i olika produktionsdetaljer. Därmed sparas mycket energi och det går att framställa lättare fordon som kräver mindre energi under hela sin utnyttjandetid. Till vänster ser Du en sk. spaceframe för en bil. Med optimerad extrudering kan antagligen 20 % av materialet sparas.

Thule använder nu tredimensionell extrudering för de mönstrade profilerna som minskar ljudet i deras nya takräckeDet är första steget mot betydande besparingar i material och energi vid använding av bla. plast, gummi, TPE och aluminium. TPE= Termo Plastisk Elastomer som finns tex. i handtaget på tandborsten, och trädgårdsredskap. Till höger ser syns exempel på olika utformningar av Aluminiumprofiler.

Halkolyckor är en vanlig dödsorsak, inte bara för gamla utan också på arbetsplatser.  Till vänster ser Du ett halkskydd där gummi är formpressat med tredimensionell extrudering. Samma form kan då åstadkommas med betydligt mindre energiåtgång.

Länk till webröstningen: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/basta-miljonyhet-oktober

Länk till den vinnande nyheten: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/arsizio-1031

Länk till Arsizios hemsida: http://www.arsizio.com/

Hösten 2008 deltog Arsizio i vår miljölunch på Elmia Subcontractor. Länk till våra presentationer på Slideshare: http://www.slideshare.net/evolveu/elmiabildspel3110-presentation