Miljöinnovationen SootTech är numera redan miljöteknik. Men den första affären  med energibranschen är en miljöinnovation. Företaget har levererat ett nytt styrsystem till ENA Energi i Enköping.

SootTech är ett av Sveriges mest lovande cleantech- och teknikföretag. Det har nått stora framgångar inom sin första marknad pappers- och massaindustrin. Nu satsar SootTech även på energibranschen. Första kunden är ENA Energi som under november byter ut styrsystemet för sotningen. ENA Energi har också förberett för att kunna installera SootTechs sotoptimeringssystem High Impact Soot System, HISS.

HISS innebär att ångan stängs av lokalt på returvägen. Det minskar mängden sotånga rejält. Tack vare HISS-tekniken kan sotblåsarna också köras oftare, vilket ökar sotningseffekten. Systemet ökar också ångverkningsgraden och ger möjlighet till ökad produktion av grön el eller värme.

– Genom att vi nu går in på energiområdet tiofaldigas vår marknad, säger Erik Dahlén, VD för SootTech. Dahlén är också omslagpojke för årets fjärde nummer av Uppfinaren & Konstuktören. Han är också mannen bakom miljöinnovationen DatorStöddTekniskDialog i kategorin EffektMtrl/Energi i höger spalt. Länk till presentation av U&K 2010:4

– Vi ser det här som vår första affär av många i energibranschen. Energibolag som har biopannor och avfallspannor har mycket att vinna på bättre sotning. Med HISS halveras tiden för sotning, tiden för lastsänkningar för sotning minskar och det minskar slitage från sotångan, säger Erik Dahlén och avslutar:

– För företag med biokraftvärmeverk leder det dessutom till att de kan öka andelen grön el.