FN har gett Electrolux pris för kampanjen Vac from the Sea. Det  är ett projekt som ska öka medvetenheten om behovet av och tillgången på återvunnen plast. Den internationella PR-organisationen IPRA delade ut priset. Vac from the Sea fick även förstapriset i Corporate communication-kategorin och Efes Group Special Award. Det är härligt när fräscha initiativ för att komma åt mindre uppmärksammade miljöproblem uppmärksammas. E-lux bild illustrera kampanjens möjligheter att engagera de yngsta för miljön.

 IPRA (International Public Relations Association) samarbetar med FN för PR-kampanjer med ett socialt åtagande. Varje år utser FN ett tävlingsbidrag ur IPRA Golden Award som berör de rådande ämnen som FN arbetar med. 

E-lux vision är att producera dammsugare som är gjorda av 100 % återvunnet material. Men dagens utbud av högkvalitativ plast på land är begränsat. Samtidigt som finns det gigantiska plastöar i våra hav. När Electroloux lanserade den nya dammsugarserien, Green Range gjorda av 70 % återvunnen plast uppmärksammades denna problematik.

– ” Projektet ger oss en plattform för att öka medvetenheten om det begränsade utbudet av återvunnen plast och om hur plastföroreningarna förstör våra hav”, säger Cecilia Nord, VP Environmental and Sustainability Affairs på Electrolux.

Det var ett globalt projekt som drevs direkt från Sverige. Insamlingen av plast skedde på flera platser runt om i världen, tex. Hawaii (USA), Phi Phi Islands (Thailand), St Cyr-sur-Mer (Frankrike) och Sotenäs (Sverige). Plasten i dammsugaren till vänster kommer från insamlingen i Sotenäs kommun. Kampanjen uppmanade organisationer och volontärer att samla in plast från havet. Från insamlingsplatserna skapades symboliska dammsugare med den plast som samlats in från det specifika platserna. Electrolux samarbetade med miljöorganisationer för att genomföra projektet. 

– “Relationen vi byggt upp med miljöorganisationerna har gett oss värdefull kunskap om plast och om hur plasten påverkar det marina livet och naturen. Vet du att varje år produceras 260 miljoner ton plast men endast 5 % återvinns? Eller att största delen av den plast som finns i Stilla havet är vit och blå är för att fisk äter rödaktig plast i tron om att det är mat? Med Vac from the Sea kan vi öka medvetenheten om att vi måste ta bättre hand om den plast som redan existerar”, säger Niklas Melin, Product Marketing Manager Small Appliances på Electrolux.

Vi presenterade projektet i jul 2010: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/electrolux