Äntligen nyheter om Rerail AB. Företaget var en av de mer spännande finalisterna i tävlingen MiIjöinnovation 2008.  ReRail har i samarbete med Luleå tekniska universitet tagit fram ett nytt rälskoncept. Det halverar kostnaderna för rälsunderhåll. Samtidigt minskar CO2 utsläppen  vid rälsbyte med över  90%. Det är på grund av den utbytbara slitbanan som CO2 utsläppen vid rälsbyte minskar.

ReRails samarbete med Luleå Tekniska Universitet har vunnit ekonomiskt stöd från bl.a. Vinnova och Norrbottens Forskningsråd har lett till en ny järnvägsräls. Idén är att ersätta dagens räls med en två-delad dito. När rälsen skall bytas byts bara den yttre slitbanan. Den representerar bara 15% av den totala rälsvikten. Så återanvänds 85% av den gamla rälsen. Klickahär för mer information!

Den nya slitbanan är av ett betydligt hårdare material än dagens räls. Därför förväntas tvåkomponenträlsens slitbana få en fördubblad livslängd. Det minskar CO2 utsläppen ännu mer. Genom att ersätta dagens räls med tvåkomponenträls från ReRail skulle den årliga minskningen av CO2 utsläppen i Europa bli ca 4 miljoner ton. (Sveriges årliga totala CO2 utsläpp är ca 65 miljoner ton).

ReRail har också testats hos ett internationellt forskningscenter för järnvägsteknologi i Pueblo Colorado USA. De senaste testerna innebar en axel- last på 49 ton. Det kan jämföras med Europas högst belastade järnväg Malmbanan, där axel-lasten är 30 ton. Totala lasten under testet var ca 100 miljoner ton vilket motsvarar Malmbanans belastning under ca fem år.