Miljöinnovationen Rehact lyckas med nyemission trots oroliga tider. Teckningstiden går ut på måndag femte december. Den 28 november hade 85 % av nyemissionen tecknats. Det är glädjande för varje miljövän. Men som jag skrev i artikeln om Regeringens Miljöteknikstrategi, är det ett misslyckande för det offentliga Sverige att det fortfarande saknas ett svenskt exempel på utvärdering av detta.

Rehact är vår länk i höger spalt EnergSparTakKylaFotVarm i kategorin EffektMtrlEnergi i höger spalt. Där hittar Du också emissionsprospektet. Bilden ovan visar ett nyckelelement i företagets teknik, den patenterade värmeväxlaren Rehact Ventliation Unit. Klicka här för mer om emissionen och om företaget. Emissionen gäller 2 500 000 aktier. Priset är 1,25 kr/st. Det är nästan samma som vid emissionen inför introduktionen på Altenativa Aktiemarknaden  då teckningskursen var 1,20 kr. Före emissionen har REHACT 56 420 417 aktier. Antalet aktier ökar bara knappt 5 %. Huvudägare är VD Svante Bengtsson och CTO Jerzy Hawranek. Det är en liten förstärkning av kapitalet för att finansiera i första hand egen insats i offentliga projekt. Dessa projekt genomförs huvudsakligen i Polen.

Ett huvudproblem för bolaget är att den i full skala relativt oprövade tekniken kräver en rejäl anpassning av konstruktionen för en hel byggnad. Det är därför initialt kostsamt för kunden som samtidigt kan tveka om resultatet. Trots det finns redan en byggnad med Rehacts teknik i Polen. Men köpare är fortsatt försiktiga. Därför måste stora hinder övervinnas för  att skapa flera demonstrationsanläggningar. Satsningen på offentliga byggnader i ett land med mycket EU-stöd som Polen är därför helt rätt.

Efter ett mindre uppdrag har jag har följt bolaget i fyra och ett halvt år. Att föra över miljöinnovationer till tillämpad miljöteknik är svårt. Redan 2005 var de i final i tävlingen Miljöinnovation. Det är en viktig miljökvalitetsstämpel. Rehact har arbetat försiktigt och systematiskt i många år med framgångar hela tiden. I stället för att ta in riskkapitalister med deras jobbiga exitkrav satsade man själv med släkt och vänner i flera år genom nyemissioner. På företagets sajt kan Du läsa om mängder av tilldelade miljöpriser.

Om tekniken lyckas slå igenom blir ett aktieköp i det långa loppet sannolikt en lönsam investering. Men det är ju mycket möjligt att det ges tillfällen att komma över aktien ännu billigare senare pga de stora kursfluktuationerna för små innovationsbolag. Om tekniken visar sig framgångsrik bedömer jag det främsta hotet är att andra lär sig tillämpa den eller varianter på den utan att ersätta bolaget.  

Men VD, Svante Bengtsson har egen erfarenhet från patentindustrin som medarbetare och delägare i en av Europas största patentbyråer, AWAPATENT AB. I tidigare presentationer av honom på sajten har man framhållit att han är med i föreningen MENSA för personer med certifierat hög IQ. I personliga möten inger han förtroende. Han borde kunnat se till att Rehact är skyddade så gott det går.

Klicka på Rehact bland nyckelorden i vänster spalt om Du vill kolla allt jag skrivit om företaget.

Länk till tankar om genomförandet av Regeringes Miljiöteknikstrategi: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/regeringens-miljoteknikstrategi