DinEl Miljöfond premierar projekt som ger och sprider kunskap om hållbara energisystem med fokus på el. Om Du vill förverkliga en nyskapande, miljöklok och energismart idé kan Du nu söka medel ur DinEl Miljöfond. Vid Din Els första utdelning premierades Miljöinnovation och EU-bidrag, jfr bilden och bild på diplom i höger spalt. Klicka här för mer information!
DinEl Miljöfond vänder sig till privatpersoner, företag och organisationer. Ansökningsperioden inför 2012 års utdelning av fondmedel har redan börjat.

På två år har 22 innovativa tänkare fått dela på nära 700 000 kronor i stipendier och projektanslag. Fondens medel byggs i huvudsak upp genom DinEls miljömedvetna kunders tillval av produkterna Lokal VattenEl och Lokal VindEl. Av intäkterna för tillvalet avsätts 20 procent till DinEl Miljöfond. Nu uppgår fondens medel till cirka 400 000 kronor. I mitten av mars 2012 hoppas DinEl Miljöfond kunna anslå nära en halv miljon kronor till olika energismarta projekt.
 

Länk till min presentation av Eco Innovation och DinEl Miljöfond: http://www.slideshare.net/evolveu/din-elmiljutdelning

Länk till Din Els första premiering: http://ecoinnovation.se/bloggen/eco-innovation-dinel
 
Länk till DinEl Miljöfondhttp://dinel.se/miljofond