Miljöinnovationer präglar senaste numret av Uppfinnaren & Konstruktören, 2011:5. Flera artiklar kan Du läsa på nätet i sin helhet. De markeras med (www), se länk i slutet av artikeln!

Omslaget fokuserar ECOSPARK (www) som utvecklar en ny typ av lysdioder för LED-lampor.  Jämfört med vanliga lysdioder, ska den nya lösningen ge ett bättre ljusspektrum, förbruka mindre energi och vara billigare att tillverka.

Till vänster på omslaget syns Sandas näsimplantat.

FORESTLINEs gallringsskördare för skogsbruk syns längst ned på omslaget. Den ger möjlighet att ta mindre objekt. Flyttkostnaderna för små objekt i gallring är mycket besvärande. Gallringar riskerar att inte bli eller bli för sent utförda, Det ger i längden normalt svåra skador på skogen. Genom att med samma basmaskin med anpassningar klara både skörd och uttransport av träden sänks flyttkostnaden rejält. Det gör astt fler skogar blir gallrade och ger mer ekonomiskt användbart

Med Q-lineas metod ovan kan man på några timmar i stället för flera dagar identifiera bakterier. Det är de avlånga korvarna på den gröna bilden. Dessa angriper mänskliga celler. Snabbare diagnos ger många fördelar.

SMELLKILLER till vänster är en unik golvbrunnspåfyllare som löser luktproblem i fastigheter. En uttorkad golbrunn är en öppen kanal för gaser som radon och en perfekt miljö för ohyra, tex. silverfiskar.  

Lätta konstruktioner (www) är fokus för Björn Aréns 26:e artikel om konstruktioner. Han illusterar tankeväckande med bilden på sin första mobil hår intill.

För SKAPA-priset Framtidens innovatör segrade Airwatergreen, Fredrik Ekström på bild till vänster.

Bananflugor är inte bara idealiska för genetisk forskning pga korta generationstider. Deras låga energiförbrukning inspirerar forskare att hitta nya vägar för att spara energi.

Man kan faktiskt duscha hundratals gågner med samma vatten. Nu finns en prototyp till en av världens mest vattensnåla duschar. Man duschar i 8 minuter med bara 8,5 liter vatten.

 Ja, detta var några intressanta exempel ur nummer fem 2011. Du som inte har tidningen har missat artiklar om dussinet spännande innovationer och om flera nyheter för teknisk utveckling.

För att hitta artiklarna på nätet, gå till: http://www.uppfinnaren.com/ Klicka först på tidigare nummer och sedan på Nr 5/11. För att prenumerera går du också till http://www.uppfinnaren.com/ och Du klickar på prenumerera.

DETTA ÄR ETT FÖRBETALT INLÄGG.