Swedish Biofuels, det svenska högteknologiföretaget för alternativa bränslen, meddelar sitt deltagande i projektet ”Alkohol till jet” som drivs med anslag från amerikanska transportmyndighetens flygstyrelse, FAA. Projektets syfte är att skynda på utvecklingen av nästa generation alternativa flygbränslen så att de blir tillgängliga på marknaden.  Klicka här för mer ur Pressmeddelandet!  

Projektet leds av Swedish Biofuels partner LanzaTech som har bildat ett team som också består av företagen Imperium Renewables, Battelle, Pacific Northwest Division samt Michigans tekniska universitet. Det kombinerar Swedish Biofuels process att ombilda alkohol till alltigenom syntetiska jetbränslen som helt kan byta ut eller blandas med dagens bränslen, med en unik fermenteringsprocess för gas som LanzaTech använder för att omvandla rökgaser till etanol. Tillsammans kan Swedish Biofuels och LanzaTech tillverka jetbränsle av avgaser, en helt ny råvarubas som inte är livsmedelsbaserad.  

Dessutom kommer teamet visa produktion av flygbränsle av syntesgas som utvunnits av lignin, en biprodukt från framställning av cellulosisk etanol, som möjliggör produktion av flygbränsle till konkurrenskraftiga priser genom storproduktion från restprodukter av biomassa. Bränslen som produceras genom Swedish Biofuels och Lanzatechs kombinerade process, kommer vara helt likvärdiga fossilt jetbränsle och kan blandas in i detta i alla olika blandningsförhållanden. 

Inom projektet kommer Imperium Renewables, och Battelle Pacific Northwest Division tillhandahålla platser och resurser för att kommersialisera teknologin i U.S.A. Michigans tekniska universitet kommer utvärdera hela livscykelns fördelar av en full integration av Swedish Biofuels och LanzaTechs teknologier.

Ett viktigt mål i projektet är att producera alternativt flygbränsle för att testas av utvecklingslaboratoriet hos U.S.A.s flygvapen. De testvärden som kommer fram är en del av processen att certifiera för alkohol som flygbränsle.

Professor Angelica Hull är VD på Swedish Biofuels. – Det är spännande att se vår teknologi i ett så här framåtsyftande projekt med målet att utöka råvarubasen för produktion av alternativa flygbränslen. Vägen att använda alkohol som mellansteg har visat sig vara en mycket flexibel metod att tillverka avancerade kolvätebränslen. Det här projektet kommer leda till en mycket snabbare kommersialisering av tekniken för ”alkohol-till-jet” genom att ta fram kritisk information om bränslet samt genom att resurserna att genomföra det breddas.   

Swedish Biofuels AB är baserat i Stockholm och är specialiserade inom forskning, utveckling, demonstration och installation av alternativa bränslen för transportindustrin. Företaget har stark bas av patentför att producera biobränslen från biomassa, inkluderande icke livsmedelsbaserd biomassa, restprodukter från jordbruk, trä och restprodukter från träindustrin.