Vägen ligger öppen för Seabased att skapa världens största vågkraftverk.  Klicka här för mer information!Det är en försöksanläggning som kopplas till det svenska stamnätet. Det kan bli till en helt ny industri med start i Sverige. Det avtal som nu undertecknats innebär att företaget Seabased, som utvecklat och ska tillverka utrustningen, kommer att bygga en fabrik för serieproduktion av vågkraftverk i Lysekils kommun.

EU-kommissionen har nu godkänt Energimyndighetens stöd till projektet. Fortum går också in i projektet. Anläggningen i Sotenäs blir Fortums tredje samarbete inom vågkraft. Sedan tidigare är man med och testar teknik för undervattensvågor i ett projekt utanför Portugals kust.

Under första halvåret 2012 kommer produktionen av bojar, generatorer, ställverk och transformatorer, att sätta i gång och under hösten/vintern 2012 kommer den första etappen om 10 procent (42 bojar) att sjösättas och utrustningen installeras. Efter en försöksperiod med utvärdering på sammantaget upp till ett år ska resten av anläggningen ska installeras. När hela parken är installerad kommer den att omfatta ca.420 bojar och täcka en yta på en halv kvadratkilometer.

Grunden till tekniken har tagits fram vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.Seabased är Seabased är en avknoppning därifrån. Hela projektet kan alltså ses som ett på hur grundforskning bidrar till konkreta lösningar på stora samhällsutmaningar.

LÄNK till våra tidigare artiklar om Seabased: http://ecoinnovation.se/?s=seabased