Komposterbar plast är en våt dröm för miljön från Swecoat i Timrå. Tänk om vi kunde bli av med ackumuleringen av plastbergen! Swecoat ökar hoppet som skapats av Orgonaclick med flera. Bilden är från JMacPherson’s photostream på Flickr.

Swecoat har lyckats ta fram en polymer som uppfyller kraven för komposterbarhet. Den har mycket bra barriäregenskaper. Swecoat har i flera år satsat på nyutveckling av produkter för att skapa gröna barriärer. Gröna barriärer är biologiskt nedbrytbara, till skillnad från de oljebaserade plaster som används idag. Klicka här för mer information!

– I dagens samhälle med enorma sopberg är vi glada om vi kan bidra till en bättre miljö. Kundreaktionerna i Europa har också varit väldigt positiva, vi förväntar oss en stark utveckling redan under 2012. Produkter som nu ligger i produktionslinjen är för hygienindustrin och livsmedelsindustrin, säger Stefan Söderberg, marknadschef och delägare.

Swecoat har lyckats belägga den nedbrytbara polymeren på ett flera olika material med mycket gott resultat. Exempel på material är:

• Board för livsmedelindustrin.

• MG och LWC papper för omslagsindustrin.

• Non-woven material för hygien industrin.

• Grease proof för livsmedelsindustrin.

• Samt även tekniska applikationer som VCR papper.

Bolaget har genom exklusiva samarbetsavtal bedrivit utveckling och provkörningar sedan 2007 för flera industriella kunder. Nya produkter har, och kommer att, lanseras på marknaden under de närmaste åren.

För närvarande arbetar Swecoat med bland annat Ahlströmskoncernen, där Swecoat levererar en del av basmaterialet för hårborttagningsremsor. Leverans sker främst till länder vid Medelhavet där ett starkt tryck finns från marknaden att kunna tillverka hårborttagningsremsor som förmultnar snabbt.

Swecoat är specialister på beläggning av fukt- och fettresistenta plaster på papper och andra material. Utvecklingsarbete bedrivs i samarbete med externa leverantörer, kunder, Mittuniversitetet och företag i utvecklingsklustret Packaging Mid Sweden samt nätverket Number One Forest Industry Network.