Jag har just skrivt en kommentar på Aktiebloggen Redeye om Miljöteknikens Opcon, vår länk i höger kolumn GörElavSpillvärme. Klicka här om Du vill läsa den!

Klicka på länkar längst ner om Du vill kolla bakgrunden till min kommentar!

Trevlig diskussion. Jag började följa bolaget 2008 och har nu publicerat c 100 artiklar med information om Opcon i första hand i ett miljöperspektiv. Den senaste listar Opcons marine powerbox som en av 2011 års bästa miljönyheter. http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/tio-i-topp-2011

Det är några år sedan jag räknade på Opcon. Men jag har inte förstått några rationella motiv till att kursfallet skulle bli så sanslöst stort. Det är sant att ledningens prognoser för utvecklingen inte alls slagit in och att styrkan hos partners i publicerade samarbeten kunde varit större. Men det är normalt när det gäller den typ av innovationsbolag som jag följer.

Opcon har i stor utsträckning värderats i förhoppning om genomslag för sin teknologi för Powerbox. Tsarinverdnes genomgång för några dagar sedan var därför mycket intressant. En kursuppgång på ca en krona motsvarar visserligen kanske 50 %. Men är det mycket i sammanhanget?

Jag bedömer fortfarande att bolaget har förutsättningar att lyckas med Powerboxen. LaBulls kommentar är relevant: ”10-20 boxar per år är ingenting om processindustrin eller rederibranschen verkligen är intresserade av teknologin.” Opcon levererar i dag i hög grad skräddarsydda lösningar för Powerboxen, men har förberett för att kunna gå över i betydligt mer industriell produktion.

Jag anser att en riktig värdering av Opcon bör ta hänsyn till en kalkyl som bygger på:

1. Förväntad försäljning för Powerboxen om den lyckas slå igenom;

 2. Ett antagande om när detta i så fall kan ske samt;

3. Ett antagande om sannolikheten för detta.

Men det är ett fasligt arbete att ta fram en bra kalkyl. Tills någon gör det har La Bull och Tsarinverdne skapat ett trevligt förberedande underlag för våra bedömningar av aktiens potential.

La Bulls inlägg: http://www.redeye.se/aktiebloggen/opcon/opcon-varderingsdiskussion

Tsardinverns inlägg: http://www.redeye.se/aktiebloggen/opcon/starkt-koplage-i-opcon