Pengar luktar inte. Men de kan göra nytta för miljön. Nyemissioner i Rehact och Lightlab,  m.fl. bolag har i höst tillfört sådana pengar. Det är riktigt glädjande att när kommerssiellt kapital satsas i miljöteknikföretag.  Nyemissioner av aktier används av bolag för att finansiera utveckling och marknadsföring. De sparare som satsar sina pengar för utveckling av miljöarbetet löper risken att förlora många kronor. Att medlen används för att finansiera utveckling av miljöarbete kan kännas oms en tröst för tigerhjärtan. Tidningen Affärsvärlden granskade i nr 48 förra året spararnas lönsamhet för nyemissioner 2009. Klicka här för mer information!

Affärsvärlden granskade 40 emissioner från första halvåret 2009. Den bästa, Trelleborg gav 378 % utbyte, medan den sämsta Biosensor applications project gav en 99 % -ig förlust av insatt kapital.  25 av de 40 nyemisisonerna ledde till förlust av delar av insatt kapital.

Trots de tuffa tiderna lyckades Rehact och Lightlab få in mer pengar. Det visar på ett levande intresse för att finansiera miljöteknik på aktiemarknaden.  För företagen kan nyemissioner vara ett sätt att skaffa nödvändigt kapital för verksamheten utan att behöva hamna i händerna på riskkapitalbolag.

Rehact är vår länk i höger spalt EnergSparTakKylaFotVarm i kategorin EffektMtrlEnergi i höger spalt. Rehacts emission omfattade ursprunglingen 2 500 000 aktier. Dessa erbjöds utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. I efterhand skriver Rehact att syftet främst var att utöka antalet aktieägare. Vid emissionen framhöll Rehact också att syftet var att skapa medfinansiering för EU-stödda projekt i Polen.

Intresset för emissionen var stort. Den tecknades till 112 procent. Därför beslutade styrelsen om extratilldelning och totalt kommer drygt 2 800 000 nya aktier att emitteras. Bolaget tillförs därmed ca 300 nya aktieägare och drygt 3,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Länk till vår artikel om nyemissionen: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/rehact-1202

Lightlab är vår länk KvicksilvFriSparlyse i Kategorin Gift:Ersätt/Minska i höger spalt.  LightLabs nyemission tillför bolaget 25,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionen tecknades till 75 procent med stöd av tecknings- och garantiförbindelser. Företaget har länge i stor utsträckning levt på nyemisioner. De som tecknade i förra emissionen under första halvåret 2009 hade i november förlorat 46 % av det tecknade kapitalet. Trots det lyckades företaget ta in mycket pengar.

46,8 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av företrädesrätt. Men 1,0 procent tecknades utan företrädesrätt. Detta speglar inte bara de dåliga tiderna utan också tvivel på att företaget någonsin kommer att bli lönsamt. Resterande del, motsvarande 27,2 procent av emissionen eller ca 9,3 MSEK, har tecknats med stöd av emissionsgaranti.

Kolla gärna min artikel i samband med nyemissionen. Där finns också länkar till Lightlabs prospekt för nyemissionen och till sajt där en anonym person beskriver i mycket negativa ordalag. http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/lightlab-1216