Komposterbar plast är en våt dröm för miljön från Swecoat i Timrå. Miljöinnovationen vann överlägset webröstningen om bästa svenska miljönyhet i december 2011. Vad kan man annars vänta sig för denna våta dröm för miljön. Klcika här för mer information!

I Vårt Göteborg 2009-09-17 berättar Peter Skruf, Platschef på Renovas komposteringsanlägging: Plast i matavfallet är ett stort och ständigt närvarande problem för både Renova och boende nära anläggningen i Marieholm. Plasten stoppar upp förmultningsprocessen så att matavfallet hinner börjar ruttna innan processen kommer igång. Om vinden ligger fel kan det lukta illa flera kilometer från anläggningen.

Swecoat Timrå AB har specialiserat sig på beläggning av fukt- och fettresistenta plaster på papper och andra material sedan 2004. Detta för att komma bort från de oljebaserade plaster som annars används. Målet har varit att ta fram en skyddande film som är helt komposterbar. Nyutveckling av produkter har gjorts tillsammans med externa leverantörer, kunder, Mittuniversitetet i Sundsvall och företag i det lokala nätverket Packaging Mid Sweden.

Efter tre år och mängder av tester har man äntligen nått ända fram. Utmaningarna har varit många. Exakt rätt blandning måste tas fram och den extremt tunna filmen måste förstås också kunna fästa på underlaget. Svårast har varit att få plasten att fungera med företagets utrustning.

Idag finns bara ett fåtal företag i Europa som lyckats med att extrudera en biopolymer som uppfyller kraven för komposterbarhet. Den av Swecoat utvecklade produkten har mycket goda barriäregenskaper mot fetter. Den har till och med visats sig vara bättre än traditionell polyethylene plast.

För fukt och vatten går det att uppnå en god barriär genom att lägga primer på substratet före beläggning av biopolymerer. Bio-polymerer är kända för att inte uppnå lika bra barriär mot fukt/vatten. Men här har alltså Swecoat utvecklat en lösning.

Kundreaktionerna i Europa har varit väldigt positiva. Swecoat väntar en stark utveckling redan under 2012. Produkter är för hygienindustrin och livsmedelindustrin ligger nu i produktionslinjen

Swecoat sysselsätter 11 personer och har en omsättning på ca 25 milj.kr. Det har varit en tuff färd mot dagens genombrott- I slutet av 2009 beslutade Tingsrätten om rekonstruktion för Swecoat. Företaget hade storar leverantörsskulder och förfallna skatteskulder på 0,9 mkr. Desto större är naturligtvis glädjen över denna framgång.

Swecoat söker nu intressanta marknader som kan betala för den miljövänliga beläggningen Först siktar man hygiensektorn. Det här är en storvinst för miljön. Det är något som marknaden har ropat efter länge. Men än återstår att se hur slutförbrukarna tar emot det här.

Länk till nyheten: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/swecoat

Länk till webröstningen: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/miljonyhet-201112