Miljöinnovationen Hammerglass har fått beställning på bullerskärmar. Längs godsstråket genom centrala Motala skall det monteras drygt 1100 kvm bullerskärmar i varierande höjd. Det är ett härligt tecken på att miljöinnovationer gör gott. Det ska bli klart 2012. Vårt foto visar en litografi av Motala Ström och Strömbron i Motala.

Det är en droppe i havet i förhållande till behovet av bullerskydd för genomfarten i Motala. Men det är i konsekvens med Banverkets hantering av frågan. Klcika här för vidare information!

Som representant för en fastighetsägare har jag varit utsatt för Banverkets misshandel av boendemiljön i Motala centrum. Det började med att de inte utredde alternativen för genomfarten mht kostnaderna för att uppnå Naturvårdsverkets och Banverkets gemensamt framtagna normer för buller från trafik. En annan höjdare är att de lagt en geometrisk standard på spåret som tillåter godstrafiken att gå med över 100 km/h genom Motala centrum. En tredje är att de planerar för att kunna öka trafiken så mycket att det förefaller som om Göta Kanals drift under sommaren kommer i kläm.

Spåret ska gå genom staden med minimala bullerskyddsåtgärder. Det finns skäl att kapsla in det bakom Hammerglass från Motala Verkstad ut förbi Forsområdet. Det är sju kilometer på båda sidor för att skydda stadens utemiljö från bullret. Motalas boendemiljö får stryk för att öka järnvägens kapacitet. Nu planerad insats räcker inte till en dm:s höjd på skärmarna längs hela sträckan. Jag är inte bullerskyddsexpert, men bullret kommer i hög grad från hjulens kontakt med rälsen. Jag gissar det behövs minst 10 ggr så mycket Hammerglass för att klara Motalas utemiljö från buller. 

Tidigare har mycket av bullerskärmarna som monterats längs vägar och järnvägar byggts i härdat glas. Men p g a stora underhållskostnader då glas krossas i samband med snöröjning och underhåll, vandalism eller sättningar i underlaget, används nu mycket hårdbelagd polykarbonat i nya infrastrukturprojekt.

Den nanonteknologi som används vid produktion av Hammerglass-skivorna ger ett 99,96%-igt UV skydd, samt att skärmarna kan graffitisaneras med kemikalier (tål även aceton). Numera finns även ett brett utbud av stolpar och infästningar avsedda för Hammerglass, där skivorna kan monteras med genomgående bultsystem.

Hammerglass böjda genomskinliga bullerskärm blev bästa svenska mljönyhet i februari 2010: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/hammerglass-bast