Det nya året har börjat starkt för innovationsföretaget Svenska Aerogel. Bolaget, som utvecklar och tillverkar det superisolerande materialet aerogel, har i ett första steg säkrat 1 miljon euro i expansionskapital. I finansieringen deltar Energimyndigheten, ALMI och ReCap. Klicka här för mer information!

Svenska Aerogel har, baserat på egen forskning, utvecklat en patenterad och flexibel metod för att producera det högeffektiva isoleringsmaterialet aerogel till en signifikant lägre kostnad än vad som tidigare har varit möjligt. Bolagets egna aerogelmaterial, Quartzene™, är mer miljövänligt än andra aerogelmaterial och framförallt väsentligt billigare, samtidigt som det har en isoleringsförmåga likvärdig konkurrenters material.

”Kapitaltillskottet från Energimyndigheten, ReCap och ALMI gör det möjligt för oss och våra kunder att utveckla morgondagens isolermaterial för bostäder med upp till tre gånger bättre isolerförmåga än dagens produkter, men möjliggör också kommersialisering av produkter inom andra användningsområden som filtrering, avfuktning och gipstillämpningar”, säger Anders Lundström, VD på Svenska Aerogel.

”Svenska Aerogel arbetar hårt för att driva ett paradigmskifte inom materialteknik där vår QuartzeneTM, som en egenskapsbärare och aerogelmaterial, har en potential att i framtiden bli lika vanligt som plast är idag”, säger Anders Lundström. ”Vår innovation ligger i en flexibel och energi- och kostnadseffektiv produktionsprocess som gör det möjligt att använda aerogel i tillämpningar som inte tidigare varit ekonomiskt försvarbara”.

Med djup materialkunskap inom aerogelområdet jobbar Svenska Aerogel i nära samarbete med kunder och industripartners för att ta fram specialanpassade produkter och även optimera egenskaperna hos kunders existerande produkter. Företaget har befintliga kunder i Europa och har som målsättning att under 2012 påbörja storskalig produktion av Quartzene™ i Gävle.

”Bolaget bedöms ha möjlighet att ta en ledande position i utvecklingen av en aerogel till låg kostnad”, säger Joachim Jämttjärn, affärsutvecklare på Energimyndigheten. ”Därför är det viktigt att bolaget i det korta perspektivet kan komma ut på marknaden. Vårt stöd på 5 miljoner kronor, som har motfinansierats av företaget ReCap, ska användas för att tillsammans med kunder ta fram ett effektivt isoleringsmaterial.”

Svenska Aerogel bildades 2000 och har byggt upp en stark IP-portfolio tack vare nära samarbete med ledande forskare från Kungliga Tekniska Högskolan och Högskolan i Gävle. Företagets vision är att vara den världsledande leverantören av miljövänliga aerogelmaterial. Förra året utsedde Världsnaturfonden Svenska Aerogel till Climate Solver 2011.

”Svenska Aerogel från Gävle har mycket stora tillväxtmöjligheter globalt och är ett av de mest spännande innovationsbaserade företag vi haft att göra med”, säger Leo Rossi, kreditchef vid ALMI Företagspartner GävleDala AB. ”Quartzene™ har unika egenskaper som rönt mycket stort intresse från kunder och industriella samarbetspartners vilka kan utnyttja materialet för att skapa morgondagens produkter. Quartzene™ är en stor möjlighet för industrin att skapa både egna mervärden såväl som mervärden till slutkonsumenter”.

”Svenska Aerogels egna supermaterial, Quartzene™, har väldigt intressanta egenskaper och kan skapa stora kundvärden inom en rad högvolymapplikationer. Jag konstaterar att det finns ett stort intresse för bolaget och verksamheten både bland kunder och finansiärer och att det är väl befogat. Bolaget går en spännande framtid till mötes”, säger Tor Kihlberg, ansvarig investment manager på Innovationsbron som är en av huvudägarna i Svenska Aerogel.

Svenska Aerogel blev bästa svenska miljönyhet i september 2010: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/aerogel-101031

Mer information: www.aerogel.se