Kapital till Svenska Aerogel AB blev bästa svenska miljönyhet i januari. Bolaget utvecklar och tillverkar det superisolerande materialet aerogel. Företaget har patenterat tillverkningsmetoden av materialet som kallas Quartzene. Svenska Aerogel har i ett första steg säkrat 1 miljon euro i expansionskapital.  I finansieringen deltar Energimyndigheten, ALMI och ReCap. Bilder från hemsidan för Svenska Aerogel AB.

Pengarna ska hjälpa till att utveckla morgondagens isolermaterial för bostäder. Det ska ha upp till tre gånger bättre isolerförmåga än dagens. Dessutom reduceras tillverkningskostnaden för Aerogel kraftigt. Men pengarna ska också möjliggöra kommersialisering av produkter för filtrering, avfuktning och gipstillämpningar”. 

Energimyndigheten motiverar sitt stöd så här. Svenska Aerogel AB ska i samarbete med kunder i byggsektorn ta fram effektiva isoleringsmaterial och få tillverkningsmetoden för aerogel att fungera i stor skala. Aerogel ska utvecklas verifieras i befintliga isoleringslösningar. I exempelvis mineralull och vacuumpaneler finns möjlighet att skapa produkter med en isoleringsförmåga 2-3 gånger bättre än traditionella lösningar till ett konkurrenskraftigt pris.

Svenska Aerogel ska sälja Quartzene till ett isoleringsföretag som i sin tur tillverkar en slutprodukt där Quartzene är integrerad. Slutprodukten når sedan kunderna genom en etablerad marknad. Så får man snabbt tillgång till säljkanaler och utnyttjar trovärdigheten hos etablerade varumärken.

I oktober förra året utsåg WWF Svenska Aerogel till Climate Solver samtidigt med SEEC. Det är fjärde året i rad som Världsnaturfonden utser ett antal klimatinnovationer – teknologier som radikalt kan bidra till minskad energiförbrukning och sänkta koldioxidutsläpp.

Fastigheter står för runt 40 procent av den globala energiförbrukningen. Därför är det oerhört viktigt att hitta lösningar för att förbättra energieffektiviteten i fastigheter. Svenska Aerogels och SEECs innovationer har en enorm potential och bidrar till möjligheten att reducera det årliga koldioxidutsläppet med 59 miljoner ton inom tio år. Det gör dem definitivt värda utmärkelsen Climate Solver”, säger Magnus Emfel, ansvarig för WWFs arbete med klimatinnovationer.

Svenska Aerogel AB blev bästa svenska miljönyhet i september 2010. Längst ner hittar Du inlägg om grunderna för tekniken och företaget. Aerogel har tre huvudsakliga tillämpningsområden. Det är isolering som illustreras av huset ovan och avfuktning härntill samt filtrering längre ner.

Länk till artikel om den vinnande nyheten: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/svenska-aerogel-120131

Länk till webröstningen: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/miljonyhet1201

Svenska Aerogel AB blev bästa svenska miljönyhet i september 2009: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/aerogel-101031

Mer information: www.aerogel.se