Miljöinnovationen Plantagon bygger ett otroligt växthus tillsammans med Linköping. Företaget grundades 2008. Det är snabbt marscherat att redan nu kunna uppföra en storskalig demo-anläggning, ett nytt sorts växthus för att odla mat på höjden i storstäder. Härligt! Swecos bild från Plantagons hemsida.

Vanligen får miljöinnovationer kämpa mycket längre för att skapa en nödvändig fullskalig demonstration. Plantagon har med ytterst lite av praktiska demonstrationer skapat stor uppmärksamhet i media. Det har säkert bidragit till denna spektakulära framgång. 

Företagets ledning utgörs bland annat av erfarna proffs på PR och kommunikation. Konceptet är också enkelt och tilltalande: dagsfärska ekologiska grödor direkt till konsumenten – utan mellanhänder. Men det krävs utveckling för att få det att fungera. Klcika här för mera!

Växthuset är ett klimatsmart sätt att ta tillvara spillvärme och koldioxid från biogasproduktion hos till Tekniska Verken i Linköping. När man odlar på höjden i en kontrollerad miljö inne i städerna, kan stora mängder grönsaker produceras och säljas på en liten yta. Så undviks CO2-utsläpp och kostnader för transport av grönsaker till städerna.

 Möjligheterna är många och förhoppningarna höga. Växthuset är anpassat för vertikal och utrymmesbesparande odling av livsmedel i stadsmiljö. I Linköping planerar man att tillsammans med olika partners utveckla integrerade lösningar för energi, spillvärme, avfall, koldioxid och vatten. I och med att dettta är världens första anläggning i sittt slag bör det bli ett internationellt forskningscenter för stadsodling. 

 För utveckling av innovationen har Plantagon fått 750,000 kronor ur Vinnovas satsning på svensk miljöteknik. I det aktuella samarbetet kring Urban Agriculture ingår förutom Plantagons teknikpartner Sweco, även Combitech, Linköpings Universitet, SAAB, Skanska, SLU, och Tekniska Verken.

Länk till Plantagons hemsida: www.plantagon.com