För tre år sedan skrev jag om Flexiwaggon som en ren miljödröm (länk i slutet). Tänk att sätta lastbilen på järnväg! Nu kan man teckna aktier genom en nyemission utan företrädesrätt för tidigare aktieägare. Men aktien är ännu inte noterad på en officiell lista. Den kan bara handlas genom annons (länk i slutet). Flexiwaggons bild nedan visar hur lastbil kan köras på Flexivagnen bara det finns en hårdgjord yta att köra intill.

Underlaget för denna artikel är Flexiwaggons odaterade emissionsprospekt som Stockpicker för företaget i veckan som gick sänt mig, samt VD Jan Erikssons svar på mina frågor .

Flexivagnen är inte den enda möjligheten att ta lastbil på järnväg. Men till skillnad från kokurrenterna kräver den ingen särskild terminal för att köras på och av. Flexivagnens tid för lastning och lossning är bara 7 minuter medan konkurrenterna kräver 7-9 ggr så lång tid. Klicka här för mer om nyemissionen och miljönyttan.

När last- och lossningstiden blir så kort är det nästan som att köra på en färja. Under sammanlagd last- och lossningstid för konkurrenterna hinner en lastbil köra 10-20 mil. Flexivagnen ger möjlighet att radikalt förbättra möjligheterna att ta lastbil på järnväg.

Jag antar att en lastbil ofta måste räkna med en timmes anpassning av färdväg och väntan på lastning för att kunna använda systemet. Flexivagnen påstås kunna hålla 160 km/tim och därmed gå snabbare än lastbil på landsväg. Under Europeiska förhållanden kan Flexivagnen vara överlägsen landsvägstransport åtminstone på sträckor över 40 mil. Vilken underbar miljöpotential.

Flexiwaggon vill sprida företagets aktier, men inte i små poster. 500 A-aktier a 60 kr/st = 30 000 kr/aktiepost, säljs som en odelbar post. Det finns bara 200 poster till försäljning. Den som beställer först får aktier om intresset är större än 6 miljoner kronor. Styrelsens bedömner att aktuell emission säkerställer bolagets kapi-talbehov fram till och med december 2013. Sedan ska bolaget verka utan ytterligare extern finansiering. Nyemissionen beräknas motsvara 0-10 av företagets aktiekapital efter emissionen.

Jag hinner inte arbeta igenom ett ställningstagande till om detta är en vettig investering. Att det finns en gigantisk marknad är klart. Det är också klart att det finns mer substans än bara patent och idéer. Hittills har företaget tagit in ett kapital på 40 Mkr, men huvudägare Jan Eriksson äger fortfarande  över 75 % av bolaget.

Flexiwaggon AB har idag fyra internationella patent och ett flertal patentansökningar. Möjligheter att söka ytterligare patent för vagnens teknik utreds. 

Länk till vår första artikel om Flexiwaggon: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/flexiwaggon-miljoinnovation

”En första 0-vagn är tillverkad och provad och erfarenheterna från denna vagn kommer att överföras till serievagnen.” Det modifierade produktionsunderlaget för serietillverkning är nu klart.  

I november 2008 utfördes ett test på 3 500 kilometer för att erhålla myndighetsgodkännande. Resultatet har varit mycket gott och rönt stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Ett flertal Letter of Intent har erhållits sedan intressenter aviserat intresse om förvärv av flexivagnen och offerter har skickats till bland annat Chile.” Fullständigt myndighetsgodkännande ska komma efter de bromsprov i år. 

 Av dessa citat ur emissionsprospektet drar jag slutsatsen att det inte har uppdaterats före teckningstidens start 120120. 

Försäljning beräknas starta i juli i år och serieproduktion redan i oktober 2013 samtidigt som tjänsten lastbilar på järnväg börjar levereras i Sverige. 

Länk till plats för annons om handel med onoterade aktier: www. inoff. nu

Länk till Flexiwaggons hemsida. Där finner Du också en epostadress om Du vill beställa ett emissionsprospekt: http://www.flexiwaggon.se/