Immaterialrätt låter kanske inte roligt. Men när den lille klår jättarna inspirerar det till stordåd. Det gör också mycket annat i fjolårets sista nummer av Uppfinnaren & Konstruktören. När jag skriver www om ett ämne kan Du följa länk i slutet av artikeln för att läsa mer.

Omslagspojkarna Andreas Eklund och Hans Jonsson är från EcoPar. Deras patent för syntetisk drivmedel har stora miljöfördelar. Utsläppen av cancerogena ämnen minskar med 90 % och CO2 minskar 30 %.

 Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet hävdade att bränslet inte skilde sig tillräckligt från traditionella dieselbränslen. Efter 7 år har Patentbesvärsrätten dömt till EcoPars fördel. HURRA!

När man söker patent i tex. Sverige får man förtur till patent vid ansökan i 173 länder. Denna prioritet gäller i 12 månader. Man kan sälja den rätten i de länder man inte vill ha patentskydd. Man kan alltså tjäna pengar på länder där Du inte vill ha patent!  Det berättar Pontus Winquist, Valea AB som Du ser på lilla bilden på omslaget.

Vävd kolfiber kan ge Tredimensionella profiler för framtiden. På Teknis i Stockholm, avd. för lättkonstruktioner är man med och utvecklar en ny teknologi för 3D-profiler, bilden till höger. En lång och svår utveckling hoppas man ska ge en lättare ersättning för plåt och balkprofiler. www.

Utvecklingen har skett genom ett EUFoU-projekt, MOJO (Modular Joints for Composite Aircraft Components) som på 4 år gjorde att man tog fram en automatiserad vävstol. Ett nytt EUFoU-projekt, CERFAC (Cost-Effective Reinforcements of Fastener Areas in Composites) ska ta fram balkprofiler och metoder för att arbeta med dem.

Att fixa till badrum är svårt. Tale Removing Systems, bild till vänster, gör det möjligt att ta bort enskilda kakelplattor utan att skada tätskiktet. www.

Miljöinnovatörer är inte något nytt. Civilingenjören Björn Örtenheim ser sig främst som uppfinnare. Han gjorde redan 1978 sin första el-scooter, Silentia 24. Den andra som kom tio årsenare ser Du på bilden till höger.

Han har utvecklat en vindgenerator som provadess av Rolls Royce. Den testades i vindtunneln och hade 3-5 ggr högre verkningsgrad än alla tidigare blad. Då kan en vindgenerator göras lägre, mindre och billigare med bibehållen effekt.

Björn var vidare först i världen med patent på en hybridbil. Men efter 18 år gick det ut och nu kopierar Toyota fullt lagligt delar av den patenterade lösningen.

Björn Aréns serie om Konstruktion behandlar denna gång Lättviktskonstruktion. Gör konstruktionen liten och lätt, välj material med låg densitet, använd ett materialbesparande byggnadssätt. Som vanligt har han roliga exempel som stimulerar och innnnnnnspirerar. Katamaranfärjan på bilden är ett lysdane exempel.  Den flyter? eller flyger? på en luftkudde ovanpå vattnet. www.

Demontering, Återtillverkning och Återvinning är förstås nyckelord för miljön. Fogning och limning är områden med starkt till växt som samtidigt ställer till problem för miljön. Bilden visar precisionsapplicering av lim. Det är av avgörande betydelse för produktens miljöbelastning. Artiklen tar upp tre exempel: EnvirosStripp Chemicals AB demonterar . Lumina Adhesive AB återtillverkar och Exonera AB återvinner.

Tores tapetverktyg är en enkel produkt som i varje fall är lönsam för staten. Med priset 24 kr/st har den sält för 175 Mkr, vara staten har fått 75 Mkr. För uppfinnaren Tore Joansson har det gett 1000 ke/månade i femton år.  Ett exempel på vem som tjänar på svensk kreativitet!

Tore tog fram det 1975. Det hade en slags agg som var bra att stryka ut taptenen med Ett hörn har en utstickande snigg och ett annat en stor radie. För att passa i handen var översidan höjd och hade ett bre grepp.

Min krönika i detta nummer rekommenderar EUREKA för marknadsnära forskning och teknisk utveckling. För s.k. Individuella projekt kräver inte samma tkenikhöjd som EU FoU-projekt.  Där saknas också ämnesbegränsningar. http://ecoinnovation.se/eu-bidrag/eureka-individuella-projekt

Den elfte delen av Wilhelm Welins dokumentärbok om innovationsprocessen har rubriken ”Patent behövs det?” Frågan är berättigad. Patent är naturligtvis till hjälp om man kan försvara det i juridisk strid. Genrellt sett ska man söka patent när man kommit en bir på väg.

Som Du ser finns mycket roligt i tidningen. Förutom glädjadne information för alla som intresserar sig för utvekcling och innovation finns mycket kunskap för den som utvecklar innovationer. Kolla gärna artiklarna på:   http://www.uppfinnaren.com/Där kan Du också kolla priset och beställa Din egen prenumeration. DETTA ÄR ETT FÖRBETALT INLÄGG.