Tillväxtverkets program Miljödriven Tillväxt ska ge svenska små och medelstora (SME) företag (upp till 249 anställda) möjlighet att stärka sin konkurrenskraft, utveckla sina affärer och öka sin försäljning av varor och tjänster på de miljödrivna marknaderna. Under 2012 finns totalt cirka 30 miljoner kronor fördelat på tre programdelar. Företag som fortfarande har stora behov att utveckla sin produkt göre sig dock icke besvär.

 Nedan fokuserar vi programdelarna Miljödriven tillväxt för enskilda företag och Miljödriven export som ger direkt nytta för små- och medelstora företag. Miljödriven tillväxt – för företagsnätverk stöder vissa organisationer som arbetar för miljöteknik. Klicka är för mer information om delprogram för företag och länkar till samtliga delprogram!

Delprogrammet Miljödriven tillväxt för enskilda företag stödjer Miljödriven affärsutveckling och Upphandling. Det gäller SMEs  som har färdigutvecklade miljöanpassade varor och tjänster. Dessa företag söka stöd för att utveckla sina affärer.

I delprogrammet kan företaget bl.a. söka stöd för Rådgivning i vid bemärkelse inom miljödriven affärsutveckling  och till marknadsanpassning (för färdiga produkter som behöver viss justering för att passa in på en vald marknad). Högst 100 000 kr

Miljödriven tillväxt gäller SMEs som har färdigutvecklade miljöanpassade varor och tjänster. Företag kan söka mellan 100 000 till 250 000 kronor i stöd. De ska stå för minst 50 procent av kostnaderna varav högst 25 % får vara i form av arbetad tid. Tillväxtverket prioriterar projektansökningar som har hög kontant medfinansiering.

 Delprogrammet Miljödriven export ska, genom affärsutvecklingsinsatser, stärka möjligheterna för svenska små och medelstora miljöteknikföretag att expandera på en internationell marknad. Det gäller  miljöteknikföretag som har en etablerad hemmamarknad och har en internationell tillväxtpotential.

Företaget ska ha en omsättning på minst 8 miljoner kronor. De ska stå för minst 50 procent av kostnaderna varav högst 25 procent får vara i form av arbetad tid. Tillväxtverket prioriterar projektansökningar som har hög kontant medfinansiering. 

Länk till Tillväxtverkets huvudsida för programmet: http://tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/miljodriventillvaxt.4.21099e4211fdba8c87b800017002.html

Länk till Tillväxtverkets sida för programdelen Miljödriven tillväxt för enskilda företag: http://tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/miljodriventillvaxt/forenskildaforetag.4.6a7dfe9a134cd71cae180007550.html

Länk till Tillväxtverkets sida för programdelen Miljödriven export: http://tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/miljodriventillvaxt/miljodrivenexport.4.27664cda130df72f6ef8000146.html

Länk till Tillväxtverkets sida för programdelen Miljödriven tillväxt – för företagsnätverk: http://tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/miljodriventillvaxt/forforetagsnatverk.4.6a7dfe9a134cd71cae180007559.html