Inlandsinnovation AB är ett nystartat statligt riskkapitalbolag. Helt rätt att öka tillväxtpotentialen för företag i norra Sveriges inland! De främsta möjligheterna att för utveckla inlandet kommer genom resurser som redan finns där. Viktigast är innovativa människor som gärna satsar i sin bygd. Råvaror och företag är också bra.

Inlandsinnovation gör nu sina tre första investeringar.   Därmed startar en planerad flerstegsfinansiering.

Tannak AB har utvecklat positioneringssystemet Herdview™ som bevakar stora djurhjordar även i områden utan GSM-täckning. Orexplore AB har uppfunnit en portabel röntgenscanner för analys av metallinnehåll i malmer. Spaceport Sweden AB etablerar Europas första rymdupplevelsecenter i Kiruna. 

– Många investerare uppträder som banker men vi ser att det behövs riskapital, där vi kan gå in i företag i ett tidigt skede, säger Gunnar Olofsson, vd för Inlandsinnovation. Vi är beredda att ta risk men vi gör det tillsammans med någon, gärna med privata investerare, säger Olofsson.

Jag skriver normalt inte om Riskkapitalbolag. Men med statligt kapital och Gunnar i ledningen gör jag ett undantag. För många år sedan var vi kollegor på Skogsstyrelsen. Kartan visar området som Inlandsinnovation AB verkar i.

Inlandsinnovations totala finansieringsram är 2 miljarder kronor. Målet är att vara en aktiv och långsiktigt stabil finansieringspartner. Företaget verkar gärna i partnerskap och nätverk med andra finansieringsaktörer. Detta för att på ett effektivt och flexibelt sätt möjliggöra en ökad tillväxt och ett dynamiskt företagande i norra Sveriges inland.

Inlandsinnovation AB arbetar på marknadsmässiga villkor och gör direkta och indirekta investeringar i företag och innovationsprojekt. Investeringarna kan variera i storlek och ske i såväl tidiga som sena skeden, i många olika branscher.

Länk till Inlandsinnovations hemsida: http://www.inlandsinnovation.se/