Vägsalt behövs för att minska halkolyckorna. Men det är inte bra för miljön och orsakar dyra korrosionskador. Mowic presenterar nu ett system som ger mer exakt information om var  halkbekämpning behövs. Stora områden saltas i onödan för att man vill vara på den säkra sidan. Men det  finns bara några få mätpunkter i vägbanorna att utgå ifrån.

Mowics system ger många fler mätpunkter. Det är trådlöst och batteridrivet. Därför fungerar det på otillgängliga platser. Sensorerna är konstruerade för att användas i mängd. Då kan de ge en mycket mer exakt bild över vägsituationen. Mowics bild. Läs mer!

Det speciella med sensorsystemet är att man kan montera en sensor på 15 minuter och att man inte behöver gräva upp vägbanan för kablar, det gör att man har både tid och råd att ha flera sensorer i bruk, säger Mats Wärme, VD på Mowic i Stockholm.

Minskning av vägsaltet reducerar föroreningen av vårt grundvatten, slitaget på vägbanorna, och skulle minska rostkostnaderna på våra bilar. Dessa uppgår till ca 6 miljarder kr/år. Vi får också säkrare vägar om saltbilarna kan fokusera de sträckor som verkligen behöver halkbekämpning.

Läs mer på www.mowic.se