Skogsrikets första konferens var ett avstamp för en 4-årig satsning på innovation och hur fler jobb ska skapas på landsbygden med skogen som bas.

Skogsstyrelsens (SKS) Generaldirektör Monika Stridsman (Bild Carl-Johan Eriksson) berättade att SKS får 10 Nkr/år för att stärka rådgivningen och 10 Mkr/år för Väx med Skogen. Medlen ska funger som katalysator för utveckling med skogen som grund.

Med Matlandet har Sverige skapat ett momentum krin mat i Sverige, Förhoppningen är nu att det ska gå lika bra för skogen. Det här är budgetpengar, ej EU-pengar. Stödet är upp till 100 % av godkända kostnader. Första Deadline är 1/4. Beslut kommer 3-6 månader efter ansökan.

I ett seminarium utvecklades tankarna om innovation med Skogen som bas. Per Lerkeryd, VD Norra Skogsägarna ledde det.

Katarina Levin, chef för Bollsta sågverk, SCA Timber berättade om företagets arbete för innovation. Nu mäts alla stockar och röntgas i en tredimensionell ram och tillverkningen är högautomatiserad. Hela stocken tas nu tillvara – ingen deponi.

För innovation har man bildat ett förädlingsnätverk av legopartners. Ett motto är att göra  Affär först – sen satsa på produktion/investeringar. För förbättringsarbete gäller att:

  1. Potentialen är alltid mer än dubbelt så stor som man tror
  2. Du får vad Du begär
  3. Din tid är dyrbar. Investera den rätt!

Länk till första artikel med beskrivning av rikets bidrag: http://ecoinnovation.se/svenska-stod/skogsriket-120204