SkogForsks projekt En Trave Till (ETT) genomförs hos SCA i Norrbotten. Det har visat att det kan gå att sänka utsläppen från vissa  skogstransporter på väg med 20 procent. ETT-fordonet är 30 meter långt, har en bruttovikt på 90 ton och kan lasta 50 procent mer än traditionella virkesfordon. Teoretiskt minskar antalet virkeslastbilar radikalt samtidigt som de blir längre. Kolla youtube!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eIn2WXEznro[/youtube]

Varje år transporteras mer än 70 miljoner kubikmeter virke längs våra svenska vägar. Långa avstånd och stigande dieselpriser driver upp kostnaderna för skogsbruket. Samtidigt ökar kraven på att miljöanpassa transporterna.

Det finns också EU-regler som maximerar lastbilslängden till 25,25 meter i Sverige. Vi fick ett undantag för lastbilslängden i förhandlingarna om medlemskap. I EU förekokmmer också nu en debatt om lastbilslängder. Ska man sänka dem för att få över mer till vatten och järnväg. Eller öka dem för att minska antalet fordon?

Bilder på ekipagen och beskrivande artikel skrev jag inför demosntrationsförsökets början: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/klimatsmart-timmerbil-javisst-men-godtar-trafikanterna-den